Overskud i Sparbank Vest

Men også af stigende netto rente- og gebyrindtægter. Resultatet før skat blev 93 mio. kr. mod 117 mio. kr. året

før. Basisdriften - resultat før kursreguleringer samt tab og hensættelser - gav et overskud på 202,8 mio.

kr., som er det bedste i bankens 145-årige historie, bemærker bankens bestyrelse i regnskabsmeddelelsen. I 2000 gav basisdriften

et overskud på 194,8 mio. kr.


For 2002 venter banken et overskud på 85-100 mio. kr. før kursreguleringer.

RB-BørsenFin udvikling i Amagerbank

Fortsat god kundetilgang og øget forretningsomfang blev skæmmet

en smule af stigende tab og hensættelser i Amagerbanken i 2001. Banken fik et nettoresultat på 117,3 mio. kr. mod 121,5

mio. kr. året før, og basisindtjeningen blev opgjort til 140,2 mio. kr. mod 144,3 mio. kr. i 2000. Nettorenter og gebyrindtægter

steg til 536,4 mio. kr. fra 492,6 mio. kr. Det er første og fremmest stigningen i forretningsomfanget, der afspejler sig i

en 10 pct.''s stigning i nettorenter, der står bag denne positive udvikling. Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales

et uændret udbytte på 16 kr. pr. aktie. For 2002 venter banken en basisindtjening på niveauet 125-155 mio. kr. Tab

og hensættelser steg sidste år til 121,5 mio. kr. fra 70,2 mio. kr. De udgør 1,1 pct. af kreditformidlingen, og

det noteres i regnskabet, at årets hensættelser er væsentligt påvirket af hensættelser på få

enkeltarrangementer. RB-BørsenRekord i Sparekassen SjællandSparekassen Sjælland, der indtil årsskiftet

hed Sparekassen Vestsjælland, fik i 2001 et overskud efter skat på 55,6 mio. kr. sammenlignet med et overskud på

51,6 mio. kr. i 2000. Resultatet før skat blev rekordstort på 83,2 mio. kr. Det er en stigning på 7% i forhold

til 2000, hvor det hidtil bedste resultat i sparekassens historie blev opnået.


Sparekassen, der ikke er noteret på

Københavns Fondsbørs, begiver sig ikke af med at spå om de økonomiske præstationer i 2002. RB-Børsen

Nedsættelse

i Jyske Bank

Jyske Banks bestyrelse besluttede på sit møde tirsdag at gennemføre den kapitalnedsættelse,

som blev besluttet på generalforsamlinger i banken i efteråret 2001. Nedsættelsen er på 16 mio. kr., og den

foretages ved annullering af aktier i bankens egenbeholdning. Herefter er Jyske Banks egenkapital på 711,5 mio. kr., hvoraf

banken selv ejer 1,64 pct. svarende til 583.530 aktier.


På bestyrelsesmødet blev bankens regnskab for 2001 behandlet

færdig, og det svarer i sin endelig udgave til det ureviderede regnskab, banken offentliggjorde den 24. januar, og som viste

et nettooverskud på 623 mio. kr. mod et overskud i 2000 på 1083 mio. kr. RB-BørsenNy salgsafdelingFirmaet

Rohde & Schwarz Danmark A/S, der beskæftiger 31 medarbejdere herhjemme, har åbnet ny salgsafdeling i Aalborg med et

fuldt udrustet kalibreringslaboratorium. Den nye afdeling får fra starten tre medarbejdere.Nyt navn til KortgruppenKommunikationsvirksomheden

Kortgruppen A/S i Frederikshavn skifter navn til Tankegang A/S og flytter samtidig ind i nye lokaler i rødspættebyen

i Midtpunkt 40. Der er 25 ansatte i virksomheden, som arbejder fra afdelinger i Frederikshavn, København og Fredericia. Tankegang

rådgiver kommuners tekniske forvaltninger om kommunikation.Erhvervspris i SindalVirksomheden Scanfiber Composites

A/S har modtaget Årets Erhvervspris 2001 i Sindal kommune i Vendsyssel. Virksomheden fremstiller skudsikre plader i kompositmaterialer.

Produkterne anvendes i militære køretøjer, skibe og fly og indenfor civile områder som pengetransporter

og VIP-biler.