Overskud firedoblet hos Coloplast

Læs mere
Fold sammen
Medicokoncernen Coloplast, der sælger hjælpemidler til stomipatienter, omsatte i første kvartal af regnskabsåret

2001/02 for 1385 mio. kr. mod 944 mio. kr. i første kvartal af regnskabsåret før.


Overskuddet før

skat steg fra 100 mio. kr. til 412 mio. kr., og koncernresultatet før minoriteter steg fra 66 mio. kr. til 266 mio. kr. Minoritetsinteresserne

udgjorde 115 mio. kr. mod minus 1 mio. kr. i første kvartal 2000/01. På den baggrund steg nettooverskuddet fra 67 mio.

kr. til 151 mio. kr.Øget omsætning

Ledelsen fastholder forventningerne til hele 2001/02, som lyder på

en omsætningsvækst på ca. 40 pct. og en overskudsgrad på ca. 16 pct. Det fremgår af regnskabsmeddelelsen,

som kom op til weekenden.


Otte analytikere, som SME havde spurgt, ventede i gennemsnit en omsætning på knap 1,4 mia.

kr., hvilket også blev tilfældet. Nettooverskuddet ventede analytikerne ville lande på 162 mio. kr. Den organiske

vækst er opgjort til 14 pct. i lokale valutaer, hvilket er lidt mere, end ledelsen havde forudset. Overskudsgraden blev forbedret

fra 13 pct. i første kvartal 2000/01 til nu 15 pct.


Første kvartal blev væsentlig påvirket af virksomhedshandler.

I december solgte den tyske virksomhed HSC, hvor Coloplast er hovedaktionær, forretningsområdet Nutrion. Nettoprovenuet

fra det salg er medtaget i kvartalsregnskabet og indgår dels i resultatopgørelsen med 222 mio. kr., dels som en post

på egenkapitalen, der er faldet fra 1042 mio. kr. ultimo september 2001 til 978 mio. kr. ultimo december.


De samlede investeringer

i kvartalet inklusive køb og salg af virksomheder var 259 mio. kr., hvoraf 140 mio. kr. blev anvendt til faste aktiver og it-systemer.

RB-Børsen