Overborgmesteren vil have byggeriet til at bruge flere grønne materialer

Overborgmester Frank Jensen (S) vil frem mod 2030 have halveret CO2-aftrykket fra nybyggeri i København. Lovændring, der giver kommunerne mulighed for at stille krav om klimavenlige byggematerialer, skal bane vejen for mere grønt byggeri.

Overborgmester Frank Jensens nye udspil skal stille krav om, at byggeriet bruger flere grønne materialer.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

I 2019 satte byggeriet i København ny rekord med blandt andet 6.800 nye boliger. Men når boliger, børnehaver og skoler skyder op, sendes der samtidig store mængder CO2 ud i atmosfæren. På landsplan står byggebranchen for op mod en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning.

Det er særligt fremstilling, transport, opførelse og bortskaffelse af byggematerialer, som sætter sit aftryk på klimaet. I dag udgør CO2-omkostningerne fra materialerne op imod 83 procent af den samlede CO2-udledning, når der skal bygges nyt. Selve driften af byggeriet udgør blot en lille del i det samlede CO2-regnskab.

Det får Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), til at foreslå en lovændring, der skal give kommunerne bemyndigelse til at stille krav til bygherrer og investorer om brug af klimavenlige materialer og lavere CO2-aftryk, når de henvender sig i forvaltningerne med ønske om en ny lokalplan.

Frank Jensen foreslår, at der indføres en frivillig bæredygtighedsklasse på byggematerialer. Den skal supplere de nuværende energiklasser i bygningsreglementet med krav til bygningers samlede energiforbrug og miljøpåvirkning, inklusive fremstilling af materialer, opførelse og nedrivning.

Mener ikke, at grønt tiltag vil forsinke nybyggeri

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan den øgede tilflytning til København kræver flere nye boliger. I 2018 viste beregninger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at Hovedstaden mangler 73.000 nye boliger frem mod år 2025.

Frank Jensen (S) mener ikke, at det nye forslag til en lovændring vil have konsekvenser for nybyggeriet i København.

»Der er ingen tvivl om, at der er en kæmpe vilje i branchen til at opfylde klimakravene,« siger Frank Jensen (S) og henviser til byggeriet Ressourcerækkerne i Ørestaden, hvor Berlingske møder overborgmesteren.

Ressourcerækkerne er opført med såkaldt »upcycling«, hvor man genanvender materialer fra tidligere bygninger til at bygge nyt. Det efterlader et meget mindre CO2-aftryk i forhold til konventionelt byggeri.

»Ressourcerækkerne er opført uden krav til byggeriet. Så det viser, at der er vilje til at opføre klimavenligt byggeri i København. Jeg har selv haft møder med branchen, og de fortæller, at de vil den grønne omstilling. Det er blot et spørgsmål om, at vi som myndigheder stiller nogle krav,« siger Frank Jensen (S).

Overborgmester Frank Jensen præsenterer sit udspil til lovgivning om grønne byggematerialer i Ressourcerækkerne i Ørestaden. Ressourcerækkerne består for det meste af genanvendte byggematerialer fra blandt andet skoler og det gamle Carlsberg-byggeri. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix.

Mindre beton og mere bæredygtighed

Frank Jensen (S) vurderer, at forslaget set i lyset af den brede opbakning til regeringens klimamål for 2030 vil modtage stor opbakning på tværs af partiskel.

»Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal nå regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, så kræver det, at vi spiller på alle tangenter. Vi skal have gang i et meget mere bæredygtigt byggeri herhjemme og det kræver, at vi stiller krav til byggeriet,« siger Frank Jensen (S).

Overborgmesteren pointerer også, at den grønne omstilling i byggebranchen skal bæres af sund fornuft, som bakkes op af lovgivning.

»Der findes i dag masser af gode, grønne byggematerialer. Derfor er det afgørende, at vi har de nødvendige juridiske værktøjer i skuffen, så vi kan trække byggeriet i retning af mindre beton og mere bæredygtighed,« siger Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.