Over halvdelen af kvinderne på deltid tilfredse med deres arbejde

Utilfredse mænd: Blandt mandlige lønmodtagere er kun 23 pct. tilfredse. Sociologisk undersøgelse af årsagerne til deltid.

56 pct. af de kvindelige lønmodtagere, der arbejder på deltid, ønsker ikke at blive heltidsansatte. Og kun 16 pct. begrunder deres deltidsbeskæftigelse med, at de ikke kan få andet.

Det fremgår af en sociologisk undersøgelse af omfanget og udbredelsen af deltidsarbejde i perioden 1995-2001, som tre sociologer fra Københavns Universitet har gennemført for LOs Ugebrevet A4 set i relation til regeringens forslag om deltidsarbejde.

For mandlige lønmodtagere er billedet et helt andet. Her er det kun 23 pct., som oplyser, at de har deltidsarbejde, fordi de ønsker det, mens 11,6 pct. siger, at de ikke kan få andet arbejde.

Hovedårsagen til, at mandlige lønmodtagere har deltidsarbejde, er, at lønmodtagerne kombinerer deres uddannelse med deltidsarbejde. Det nævner 58,7 pct. af mændene. For kvindelige lønmodtagere oplyser 24 pct. at kombinationen arbejde/uddannelse er årsagen.

De tre sociologer, Cecilie Wehner, Mikkel Møller Johansen og Steen Navrbjerg bygger deres resultater på en særkørsel fra Danmarks Statistik af Arbejdskraftundersøgelsen om deltidsarbejde. Det giver sociologerne er række informationer, men ikke altid en årsagsforklaring.

Sociologerne finder, at når så stor en del af kvinderne tilsyneladende ikke ønsker mere arbejde, må det give grund til overvejelse. Sociologernes bud er, at flere kvinder ønsker deltidsarbejde, fordi det giver mulighed for at kombinere arbejdsliv og familieliv på en mere hensigtsmæssig måde.

Men sociologerne vil ikke udelukke en anden forklaring, nemlig at selv om kvinderne egentlig ønskede sig et fuldtidsjob, udtrykker de alligevel tilfredshed med deres nuværende jobsituation, idet de over for andre ikke vil fremstå som »tabere«, der ikke evner at opnå det, de egentlig gerne ville, skriver sociologerne.

Sygdom og invaliditet

En tredje årsag til deltidsarbejde er sygdom og invaliditet, hvor 6,3 pct. af kvinderne angiver denne grund så årsag, mens kun 2,6 pct. af mændene har denne forklaring. Det er altså mere end dobbelt så mange kvinder som mænd, der begrunder deltidsarbejde med sygdom og invaliditet.

Set over perioden 1965-2001 er antallet af mænd og kvinder, der angiver sygdom og invaliditet som årsag, mere end fordoblet. I 1995 var det 1,6 pct. af de deltidsansatte lønmodtagere. I 2001 er andelen steget til 3,5 pct.

En mulig årsag til det kan være, at vi har fået et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til disse personer, eller også er det lønmodtagere, der er overgået fra heltid til deltid på grund af sygdom og invaliditet.

Flest deltidsansatte

Sociologerne har også kigget på den branchemæssige fordeling af de deltidsansatte, og her dominerer handel, hotel og restauration hos såvel kvinder som mænd. 42,9 pct. af de kvindelige ansatte er på deltid, mens det er tilfældet for 19,3 pct. af de mandlige ansatte.

Den gruppe, hvor der er næstflest på deltid, er offentlige og personlige tjenesteydelser, hvor 34,6 pct. af kvinderne er på deltid og 14,7 pct. af mændene.joj@berlingske.dk