Optræk til mere smidig valuta-politik i Kina

De kinesiske myndigheder overvejer at indføre en mere smidig valutapolitik, hvor yuan vejes op mod en flydende kurv af valutaer og med et udsvingsinterval af en bestemt størrelse, som - hvis det nås - vil udløse intervention fra centralbankens side.

Læs mere
Fold sammen

Forslaget, der svarer til Singapores valutakurs-politik, kommer fra flere økonomer, og ideen synes at opnå momentum hos de politiske beslutningstagere i Beijing.

En løbende opvejning mod en kurv af valutaer vil samtidig fjerne tvivlen om Kinas uigennemsigtige valutapolitik, som siden august har sendt chokbølger gennem de finansielle markeder og kostet voldsomme beløb i intervention fra den kinesiske centralbanks, Peoples Bank of Chinas, side.

VERDEN BESTÅR AF ANDET END DOLLAR

Det nuværende system giver yuan mulighed for at handle 2 pct. over eller under den daglige referencekurs over for dollar, som fastsættes af centralbanken.

Men verden består af andet end dollar, og kritikere peger på, at det nuværende valutakurs-regime fikserer investorernes opmærksomhed på dollar-yuan, mens forslaget vil kunne løse det kinesiske problem med den nuværende styrkelse af den amerikanske valuta.

Den manglende gennemsigtighed om, hvordan referencekursen fastsættes, holder investorerne fast i et gætværk om hensigterne hos de pengepolitiske beslutningstagere.

- De er ligesom fanget, og jeg tror ikke, markedet aner, hvad politikken egentlig går ud på. Forslaget er en vej ud af den problematik, siger IMF-seniorforsker Tamim Bayoumi fra Peterson Institute for International Economics i Washington.

STØRRE MARKEDSINDFLYDELSE PÅ KURSFASTSÆTTELSE

Ved at målrette en bredere vifte af valutaer og et bredere udsvingsbånd, vil det foreslåede system give markedskræfterne større indflydelse på kursfastsættelsen og dermed spare på valutareserven, mens investorernes fokus vil skifte fra dollar og give større klarhed om den til enhver tid gældende politik.

De kinesiske myndigheder har kæmpet for at genoprette roen omkring yuan siden august, hvor en stribe devalueringer blev iværksat.

Mens myndighederne gentagne gange har sagt, at deres politik har til formål at holde valutakursen stabil over en kurv af valutaer, selv om det betyder kursfald i forhold til dollar, har de haft ringe succes med at overbevise investorerne.

Onshore yuan er svækket næsten 6 pct. over for dollar i løbet af de seneste seks måneder, hvilket har øget forventninger til yderligere afskrivninger og medført en massiv kapitaludstrømning. Det har fået Peoples Bank of China (PBOC) til at intervenere med et stort fald i valutareserverne til følge, mens kapitalkontrollen er skærpet og har slået års indsats for at lempe kontrollen tilbage til nul.

UHOLDBART SYSTEM

Den nuværende fremgangsmåde er dog uholdbar, da centralbanken ender med at slå hul i bunden af valutakassen, mener det tidligere medlem af PBOC's pengepolitiske udvalg Yu Yongding. Han mener, at myndighederne bør vurdere yuan mod en

valutakurv med en justerbar referencerente og et handelsbånd på 7,5 - 15 pct.

Mandag signalerede centralbankens China Foreign Exchange Trade System, at der vil komme yderligere reformer i valutasystemet. Regeringen vil øge fleksibiliteten af yuan mod en kurv i den fortsatte forbedring af den markedsorienterede valutakurspolitik mekanisme, lød det.

/ritzau/FINANS

 

Flemming Kruhøffer +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans[AT]ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk