Optionsdom overfortolkes

Ledernes Hovedorganisation skal ikke regne med en hurtig afslutning på deres sager om ret til at medtage deres aktieoptioner, når de skifter job.

Ledernes Hovedorganisation tolker sidste uges højesteretsdom, der gav en fratrådt Novo Nordisk medarbejder ret til at medtage sine aktieoptioner, som værende så generel, at andre kan bruge dommen som løftestang i deres sag.

Men det mener arbejdsgiverorganisationen Dansk Handel & Service er en overfortolkning.

»Det er en meget konkret dom, som hele tiden viser tilbage til de specielle forhold, der var knyttet til aktieoptionsprogrammet hos Novo Nordisk. Derfor er det efter vor opfattelse ikke muligt for andre end fratrådte Novo Nordisk medarbejdere at kunne drage nytte af dommen,« siger chefkonsulent, advokat Torkil Lawaetz, Dansk Handel & Service.»

»Højesteret lægger i dommen vægt på, at optionerne hos Novo Nordisk havde opnået en værdi, når visse milepæle var passeret. Men det er ikke normalen med aktieoptioner. Det er og bliver en lodseddel, hvis værdi først kendes, den dag de kan indløses til rigtige aktier,« tilføjer Lawaetz.

Medarbejdere, der ikke har kunnet få deres aktieoptioner med sig, når de har skiftet job må derfor, efter Dansk Handel & Service opfattelse, vente på, at Højesteret afgør endnu et par sager om aktieoptioner, som er på vej op gennem retssystemet. Først da kan de forvente at få en endelig afgørelse på deres egen sag.