Optimismen under afkøling i mindre firmaer

Andelen af smv’er, der forventer øget omsætning og flere ansatte i dette kvartal, falder. Bygge- og anlægssektoren er mest pessimistisk, viser nye tal fra Teknologisk Institut.

Selv om næsten to ud af tre små og mellemstore virksomheder fortsat tror på øget omsætning i forhold til for godt et år siden, begynder kurverne at pege nedad, viser Teknologisk Instituts novembermåling af optimismen i panelet Danmarks Vækstlag. Det består af 1010 direktører i videnintensive smv’er.

I forhold til en tilsvarende måling i fjor er andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning i dette kvartal faldet fra 74 til 63 procent, og bygge- og anlægsbranchen er helt nede på 49,1 procent. Optimismen er fortsat stor i handel og restauration (71,8 procent), elektronik (70,5 procent) og på nærings- og nydelsesmiddelområdet (67,6 procent).

Forventningerne til stigning i antallet af ansatte er noget mere afdæmpede, idet de samlet er faldet fra 55 procent af virksomhederne i august 2006 til 43 procent i november i år.

Optimistiske brancherIsær en af de ellers optimistiske brancher, nærings- og nydelsesmiddel, har lav tro på flere ansatte, idet kun en tredjedel af dem, 33,3 procent, forventer vækst i staben.

En af årsagerne kan være stigende råvarepriser, der udløser større omsætning men ikke flere medarbejdere. Troen på øget beskæftigelse er størst blandt jern- og metalvirksomheder med 48,4 procent.

Undersøgelsen viser, at der er store regionale forskelle på forventningerne. Mens hele 67 procent af virksomhederne i Region Syddanmark tror på øget omsætning i årets sidste kvartal, deler kun 52 procent af de sjællandske virksomheder den optimisme.

Midt i de nedadgående kurver er det værd at bemærke, at kun en procent af alle de adspurgte virksomheder forventer faldende omsætning, og at næsten ingen, 0,4 procent, tror, de får færre ansatte i dette kvartal. Tallene kan dog i nogle brancher være præget af juletravlheden.