Opsving vil styrke A.P. Møller-aktien

Olieprisen spiller hovedrollen for aktiekursen, men verdenshandlen er også vigtig for indtjeningen hos Mærsk.

Der er udsigt til yderligere kursstigninger for A.P. Møller-aktierne, hvis spådommen om en snarlig vending i verdensøkonomien holder, vurderer Sydbank. Det vil gavne både oliepris og rederivirksomhed.

A.P. Møller-aktierne er kommet godt fra start i det nye år godt hjulpet af stigende oliepriser. Men dårlige tider i rederidelen holder kursen nede.

»Der er en høj korrelation mellem aktiekursen og olieprisen, men korrelationen er faktisk aftaget. Aktiekursen i andre olieselskaber har klaret sig betydeligt bedre efter stigningen i olieprisen, og på den baggrund kan man godt sige, at krisen i shippingbranchen har ramt aktiekursen i A.P. Møller-selskaberne,« siger en aktieanalytiker.

Nedtur snart forbi

Sydbanks anbefaling af de to Mærsk-aktier D/S Svendborg og D/S 1912 er baseret på, at den aktuelle nedtur i verdensøkonomien vil være overstået inden længe.

Som markedsleder og på grund af sine stærke finanser regner banken med, at det danske rederi vil komme stærkere ud af krisen end de udenlandske konkurrenter. De fleste analytikere er dog enige om, at aktierne ville være væsentligt mere værd, hvis ikke virksomheden var så karrig med informationerne. Derfor imødeses årsregnskabet for 2001 med spænding, fordi nye regler vil højne informationsniveauet.