Opsving risikerer at gå Danmark forbi

Der er risiko for, at Danmark ikke får glæde af det ventede økonomiske opsving, fordi vi ikke har arbejdskraften til at følge med, mener Nationalbanken.

I sin kvartalsrapport for 2. kvartal 2002 advarer banken desuden mod fortsat høje lønstigninger.

- I begyndelsen af 2002 har arbejdsløsheden været uændret, og det danske arbejdsmarked er fortsat stramt. Hermed risikerer et kommende internationalt opsving at gå Danmark forbi, med mindre det lykkes at få fornyet vækst i arbejdsstyrken, hvilket må anses for det centrale element i de kommende års strukturpolitik.

Nationalbanken anfører, at problemet hurtigt kan blive aktuelt, fordi såvel tillidsindikatorer for forbrugere og industri peger mod begyndende fremgang i økonomien. Desuden ser Nationalbanken et stærkere privatforbrug baseret på offentliggjorte tal for fremgang i detailomsætning og bilsalg.

- Der er ingen lette løsninger på dette punkt, da der både er behov for at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for visse svage grupper, især grupper med lav beskæftigelsesfrekvens, samt at øge antallet af dage, som den enkelte arbejder i løbet af livet, skriver Nationalbanken.

- Det er i den sammenhæng et paradoks, at den reelle tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet er faldet i takt med, at levetiden er øget. En mere fleksibel, men også senere, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er en mulig ressource, som i dag udnyttes utilstrækkeligt, fortsætter den.

Det pressede arbejdsmarked kan i sidste ende skabe problemer for dansk inflation, der i 2001 var lavere end i euroområdet.

Dansk Arbejdsgiverforenings seneste lønstatistik for 4. kvartal viste en årsstigningstakt på 4,4 pct.

- Det (de 4,4 pct., red.) er fortsat mere end lønudviklingen i euroområdet. Lønstigninger af den størrelse stiller krav om store produktivitetsstigninger, hvis den lave inflation og gode konkurrenceevne skal fastholdes, skriver Nationalbanken.

/RB-Børsen/