Oplevelsen sejrer over det medieskabte

F or nylig kunne man høre historien fra USA om reklamebureauet, som anbefalede kunden, en fastfood kæde, at bruge deres

marketing budget på at renholde deres snavsede restauranter. Fastfood kæden fulgte det gode råd og investerede i

en god gang rengøring frem for en traditionel reklamekampagne. Restaurantens kunder bemærkede det, fortalte det til andre,

kom selv igen - omsætningen steg.Historien er et godt udtryk for, at vi på trods af alverdens teknologiske landvindinger

inden for kommunikation ikke kan erstatte kraften i den formidling som den virkelige oplevelse repræsenterer.Vi lever

i en tid, hvor organisationers kommunikation til medarbejdere og omverdenen er blevet så effektiviseret, at modtageroplevelsen

ofte glemmes eller blot nedprioriteres til fordel for outputmængden.Det er ingen hemmelighed, at den gennemsnitlige forbruger

dagligt rammes af mange tusinde budskaber fra vinkler så forskellige som tv, annoncer, Internettet, out-door, radio, SMS, direct

mail mm.Ja, selv engelske studerendes pandebrask kan nu udlejes til annoncering af højestbydende. Sidstnævnte

er et godt udtryk for den desperation, som udnyttelsen af enhver to-dimensionel fladen efterhånden udgør i kampen om forbrugernes

opmærksomhed.

Fordobling

Det gør det heller ikke nemmere at kommunikere, når vi lever i en verden, hvor

produkter og services til forveksling ligner hinanden og koster det samme.Fra 1990 til 2000 blev antallet af produkter på

verdensplan fordoblet. Hvordan skal man så differentiere sig og trænge igennem støjen, når de andre har de

samme budskaber?Mange organisationer vælger så at associere deres produkt eller serviceydelse på tv og i

de trykte medier med diverse sketches og historier med figurer, landsbytosser mm.Fælles for mange af disse historie-universer

er, at de oftest ligger milevidt fra den reelle fysiske oplevelse af virksomheden, produktet og dets medarbejdere.Fremtidsforskerne

har længe fortalt os, at det ikke alene er erhvervelsen af et givent produkt som er vigtig, men derimod det ritual hvorunder erhvervelsen

sker.Ritualet er selve købs-oplevelsen og det er et ekstremt vigtigt parameter. Om det så gælder turisters

oplevelse af København, en forbrugers oplevelse i en butik eller en virksomheds oplevelse af en leverandør. En positiv købs-oplevelse

er troværdig, relationsskabende og fortæller samtidig den gode historie. Enten via mund til mund eller pressen.S

er vi på, hvad kommunikation egentligt handler om, så er det basalt set at overføre et budskab fra A til B med

en maksimal grad af forståelse og motivation til følge.Nøjagtigt det samme gælder i en undervisningssituation.

I pædagogikkens verden har det dog længe været indlysende viden, at når eleverne selv oplever, erkender

og konkluderer et budskab, så er motivationen og forståelsen i top.Så hvorfor tæppebomber mange organisationer

stadig deres modtagere med passive budskaber via tv, annoncer og direct mails à frem for at skabe en optimal modtageroplevelse.

Det svarer faktisk til den gammeldags undervisningsform, hvor lærerne terpede budskaberne ind via gentagelser. Og det er vist

mere end 30 - 40 år siden, man praktiserede det.H vad er det så, at vinderne gør rigtigt? Når

analyserne, strategien og budskabet er på plads er deres udgangspunkt at sætte en adfærd bag budskabet, som samtidig

er en oplevelse. Modtageren vil da ikke længere blot være passiv tilskuer til budskabet, men en aktiv deltager. Autenticitet

og relationer skabes - historier fortælles. Først derefter defineres og prioriteres de forskellige passive medietyper

såsom tv og print - ikke før.LEGO praktiserede for mange år siden en optimal forståelse for kommunikation

og pædagogik ved at skabe LEGO Land. LEGO Land er udover at være en fantastisk kommunikations platform i Danmark og udlandet,

samtidig en indtjeningskilde. Og hvem betaler for markedsføringen - det gør forbrugerne. Smart, dygtigt og visionært

tænkt!Tilbage til bureauet i USA, som havde modet til at anbefale rengøringen frem for den traditionelle markedsføring.

Ja, mon ikke deres kunde i dag er så glad for den rådgivning de i sin tid fik, at de vælger at lade bureauet udvikle

tv-spot og annoncer, hvor de kan udleve et univers om fine og rene restauranter via de traditionelle kommunikations kanaler.