Opkøb i Luxembourg

Læs mere
Fold sammen
dingenes opkøbslyst er åbenlys i øjeblikket. Senest har Kaupthing Bank købt PFA Pensions datterselskab i Luxembourg. Den islandske bank begrunder købet med et ønske om at udbygge sit produktsortiment med forsikringsprodukter. Porteføljen i PFA Pension Luxembourg består af unit link-ordninger. Selskabet har en egenkapital på 45 mio. kr., og de forsikringsmæssige hensættelser er på 375 mio. kr. Det er uklart, hvad Kaupthing Bank har betalt i goodwill udover egenkapitalen.omi