Opbakning til nye, blødere krav til god selskabsledelse

Større åbenhed om aflønning til ledelse, udførlig omtale af risikostyring og mere fokus på revisionsarbejdet. Det er Nørby-udvalgets opdaterede anbefalinger til god selskabsledelse.

Frivilligt, tak - ingen tvang, løftede pegefingre eller snærende lovgivning.

Nørby-udvalgets rapport nummer to om god selskabsledelse - corporate governance - får en betydelig blidere modtagelse end forgængeren fra december 2001. Udkastet til en opdatering blev fremlagt ved et pressemøde på Fondsbørsen i går. Efter en tre måneders høringsrunde, vil Nørby 2-rapporten blive pudset af.

De tidligere hårde kritikere er blevet blødgjort, og kalder den samstemmende for »et skridt i den rigtige retning.«

Nørby-udvalget har blødt gevaldigt op i anbefalingerne om, hvad der er god selskabsledelse i danske virksomheder.

»Overordnet set er vi positive og imødekommende,« lyder de helt nye toner fra Dansk Industri. Chefjurist Christoffer Azrouni siger, at det afgørende er, at påbuddene er pillet ud og fleksibiliteten og frivilligheden kommet ind.

»Den nye rapport er, som vi ser det, afsendt i en positiv ånd, og derfor modtager vi den også i en positiv ånd. Og ja, det er rigtigt, at vi var meget kritiske over for Nørby-udvalgets rapport fra december 2001, der var alt for detaljeret. Det er godt at have et stykke værktøj, men det er afgørende at erkende, at der er meget store forskelle fra virksomhed til virksomhed,« siger Azrouni, der glæder sig over, at mange af DIs synspunkter er indarbejdet i den nye Nørby-rapport. Han ser dog gerne, at den bliver endnu mindre konkret.

Lysår efter Sverige
Direktør i Dansk Aktionærforening, Claus Silfverberg, siger om det nye udspil:

»Det er fornuftigt. Det virker modent og kompetent. Der er dog områder, som helt mangler. Blandt andet en meget klarere stillingtagen til komiteer, som bestyrelsen kan nedsætte, bl.a. nomineringskomiteer, der kan komme med forslag til bestyrelseskandidater. På det område er vi lysår bagefter lande som for eksempel Sverige.«

En af de skarpeste kritikere af Nørby-udvalgets første rapport om corporate governance fra december 2001 var professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København.

»De har valgt at bløde op på flere områder, og det er godt. Jeg synes stadig, at de fastholder forkerte anbefalinger, som for eksempel hvor lang tid man kan sidde i en bestyrelse. Netop 70-års grænsen, som var en del af den først Nørby-rapport, førte jo til, at TDC mistede sin formand Knud Heinesen. Det er et tab for TDC. Jeg erkender, at netop deltajeringsgraden i det første udspil skabte den nødvendige debat. Men det havde også negative konsekvenser. Nemlig at mange brugte det som en slags facitliste eller simpel boksafkrydsning af, om man nu var i overensstemmelse med anbefalingerne eller ikke.«

I modsætning til tidligere har revisorerne nu fået deres helt eget afsnit i Nørby 2-rapporten. Og det er formanden for de statsautoriserede revisorer Jørgen Peter Bærentsen »særdeles tilfreds med.«

»Vi synes nok, at der i den første rapport var alt for lidt fokus på kontrolaspektet. Ved god selskabsledelse fokuseres der i høj grad også på revisionsarbejdet, så derfor er vi meget tilfredse med, at denne del af ledelsesarbejdet nu er kommet med.«

»Vi har blødt på«
Formanden for udvalget, Lars Nørby Johansen siger, at selv om der er opblødninger på visse områder, ser han ikke den seneste rapport om god selskabsledelse som en svækkelse i forhold til de første udmeldinger på området for to år siden.

»Vi har blødt op og lyttet til kritikken, men overordnet set er der ikke tale om en svækkelse. Det handler meget om, at det her sker ad frivillighedens vej og altså bliver gennemført uden lovgivning.«

Formanden understreger, at der har været fuld enighed i udvalget om ordlyden i rapporten. Og han er overbevist om, at diskussionen om corporate governance har ført til og fører til adfærdsændringer. »Det er vigtigt. Investorer forlanger i stigende grad, at virksomhederne forholder sig til corporate governance-anbefalingerne.«

Nørby Johansen vil ikke kommentere enkeltselskaber og derfor heller ikke Fondsbørsens syvtakkede ledestjerne, A.P. Møllers åbenlyse negligeren af anbefalingerne om god selskabsledelse.

A.P. Møller affejede i 2002-årsrapporten de nye krav til god selskabsledelse med disse få ord:

»Sådanne forhold (god selskabsledelse, red.) er meget forskellig fra selskab til selskab, og der kan vanskeligt gives fælles anbefalinger, som tager højde for det enkelte selskabs egenart.«