OMX og Københavns Fondsbørs sammenlægges

Næste skridt er taget i retning af en realisering af visionen om et integreret nordisk og baltisk værdipapirmarked.

Den svenske børs OMX AB og Københavns Fondsbørs A/S har i dag underskrevet en hensigtserklæring om at sammenlægge de to børsselskaber. De har dermed taget det næste skridt i retning af en realisering af visionen om et integreret nordisk og baltisk værdipapirmarked samt en yderligere etablering af OMX som en af de førende europæiske børsvirksomheder. Det oplyser Københavns Fondsbørs i en pressemeddelese fredag.

Det er intentionen, at hensigtserklæringen skal resultere i en formel sammenlægningsaftale, som vil blive bekendtgjort i december. Et tilbud vil efterfølgende blive givet til aktionærerne i Københavns Fondsbørs.

OMX tilbyder 42,7448 nye aktier i OMX for hver aktie i Københavns Fondsbørs eller en kontant betaling på 3.050 kr. per aktie, eller en kombination heraf. Tilbuddet betyder, at værdien af Københavns Fondsbørs er fastlagt til 1.220 mio. kr. inklusive likvide midler på 258 mio. kr. (ultimo september 2004). I forbindelse med OMX' tilbud til aktionærerne er der en række vilkår og betingelser, som skal opfyldes før tilbuddet fra OMX' side er bindende.

Sammenlægningen af Københavns Fondbørs med den svenske børs giver sig nu udslag i, at aktionærer i Københavns Fondsbørs kan bestemme om de ønsker at udbytte deres aktier med kontanter eller aktier i OMX. Fusionen mellem de to børser betyder, at Københavns Fondsbørs i første omgang skal integreres i OMX. Målet er at have etableret en integreret værdipapirhandel i 2005.

Flere af de store aktionærer i Københavns Fondsbørs tilslutter sig en sammenlægning, herunder Danske Bank, Nordea, Sydbank, Amagerbanken, Alfred Berg, Nykredit, Realkredit Danmark, BRFkredit, og TDC, som samlet repræsenterer mere end 50 pct. af de cirkulerende aktier i Københavns Fondsbørs.sbh@berlingske.dk