Omvæltninger på aktiemarkedet

Det danske børsmarked er på ganske få år blevet betydlig mere internationalt. Der er kommet nye spillere på markedet, mens en række af de »gamle« børsmæglere er gået tilbage.

Læs mere
Fold sammen
VOLDSOM FORANDRING: På bare tre år har det danske aktiemarked undergået en voldsom forandring. Børsmarkedet er blevet mere internationalt, og det har ændret de tidligere magtforhold. I dag er der kun en rigtig stor aktør tilbage, nemlig Danske Bank.

I starten af 2002 havde landets største bank en markedsandel på ca. 20 procent af den samlede omsætning, og den er øget siden hen. Alle de tidligere storedanske banker og børsmæglere har mistet markedsandele. Nordeas markedsandel er dykket fra ca. 14 procent til 9 procent. Også de fire »gamle« børsmæglere, som typisk har betjent professionelle investorer, har mistet terræn. Alfred Bergs, Handelsbankens, Enskildas og Carnegies samlede markedsandel er dykket fra ca. 35 procent til 25 procent.VÆK FRA DE »GAMLE«: Udviklingen har stor betydning for det danske aktiemarked: For det første sætter de store udenlandske investorer sig på en stadig større andel af markedet. Det betyder, at de udenlandske banker kobler sig op på det danske aktiemarked, så bankfolkene kan sidde ved deres skærme i London og handle direkte på det danske aktiemarked. Udenlandske finanshuse som Merril Lynch og Morgan Stanley har sat sig på betydelige markedsandele. I alt er 16 udenlandske banker aktive på det danske aktiemarked.

Den udvikling har betydet, at en masse forretning er flyttet over til udenlandske finanshuse fra Nordea og de fire »gamle« dansk-svenske børsmæglere.

For det andet er de private investorer for alvor på vej ind på aktiemarkedet. De mindre danske banker og nye internetmæglere har på tre år øget deres markedsandel fra 11 procent til 14 procent. Bag ved denne stigning ligger dels, at de private investorer tegner sig for en stigende andel af omsætningen, dels at private investorer flytter fra dyre storbanker med højere kurtager til billigere internetbanker. Den udvikling vil uden tvivl fortsætte.INTERNATIONALT TILSNIT: Danske Banks overraskende fremgang skyldes dels, at banken ikke tidligere haft særligt godt fat i internationale storinvestorer, dels har banken styrket kapitalforvaltningsforretningen betydeligt, og endelig har banken storhandel med kundekapital, som forvaltes i Danica, pensionspuljer og Danske Invest.

Grundlæggende er det meget sundt for aktiemarkedet, at der kommer flere forskellige aktører. Hvor det danske aktiemarked for bare fem år siden havde karakter af en dansk andedam, får det et mere og mere internationalt tilsnit. Tidligere var de dominerende markedsaktører, dvs. de 3-5 største banker, også bestemmende i bestyrelsen for Københavns Fondsbørs. Det betød, at det øverste ledende organ for Fondsbørsen også var de største spillere på aktiemarkedet. Som ansvarlig for kontrollen med markedet, skulle de ret beset kontrollerer sig selv, hvilket naturligvis er meget uheldigt. Med spredning af omsætningen på flere hænder er problemet med denne selvkontrol blevet mindsket.BLODBAD: Samtidig betyder flere udenlandske banker, at der er kommet meget professionelle og krævende markedsdeltagere på det danske aktiemarked. De kender spillereglerne på udenlandske aktiemarkeder. Og hvis Københavns Fondsbørs afviger for meget med særlige danske regler, vil de enten trække sig tilbage eller gøre vrøvl.

Vælger de at trække sig tilbage vil det betyde et blodbad på det danske aktiemarked, fordi det samtidig vil medføre et storudsalg af danske aktier. Storudsalg giver faldende aktiekurser, og det har ingen interesse i. Derfor er Københavns Fondsbørs i dag i en situation, hvor man får fordele af internationale investorer. Men det betyder også, at der vedvarende vil blive stille høje og stigende krav til spilleregler, oplysningskrav og generel åbenhed.