Om afkast og risiko

Læs mere
Fold sammen
Professionelle rådgivere og investorer taler ofte om, at det er muligt at opnå et højere afkast, hvis man vil løbe

en højere risiko. I denne lektion af Aktieskolen fra Aktiezoom.dk ses lidt nærmere på dette udsagn.


Når

vi investerer i værdipapirer forventes det, at kapitalen vokser, og at investorerne får udbetalt et større beløb

end det der er skudt ind. Når vi sparer op giver vi afkald på et forbrug nu mod at få endnu flere penge tilbage

på et senere tidspunkt. Afkastet på opsparingen skal dække følgende:


l Kompensation for at afgive råderetten

over pengene nu


l Betaling af skat


l Dækning af inflation


l Risiko for tab af opsparingen helt eller delvist


For

de fleste gælder det, at man vil have opsparingen incl. renter til disposition på et forudbestemt tidspunkt. Men man ser

også gerne, at investeringen beholder sin værdi på ethvert tidspunkt i hele opsparingsperioden.


Man ønsker

ikke at stå tilbage med et tab, hvis man på grund af uforudsete hændelser skal bruge pengene i utide. Dette er eksempelvis

relevant i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald, hvor man kan have behov for ekstra kontanter.


Når vi taler

om en "risiko", er der tale om risikoen for at få et lavere beløb tilbage eller helt miste opsparingen.


Den

situation opstår f.eks., hvis man har investeret i aktier i et selskab, som går konkurs. Selskabets aktiekurs falder i

den situation til nul kroner. Aktiekursen kan også falde, hvis selskabet må notere en tilbagegang i overskuddet. Så

vil aktiemarkedet vurdere, at de ikke får samme tilvækst i værdien som tidligere forventet og derfor dykker aktiekursen.

Denne risiko kalder vi selskabsrisiko.


Aktiekurserne kan også falde på grund af påvirkninger, som ikke direkte skyldes

det enkelte selskab. Det kan ske ved ændringer i konjunkturudsigterne, hvor en nedgang forventes at ramme alle selskaber, evt.

i en enkelt branche. En stigning i renteniveauet vil typisk bidrage til en ændring af aktiekurserne, fordi de alternative investeringsmuligheder

som f.eks. obligationer giver et bedre afkast. Derfor vil nogle investorer sælge aktier for i stedet at købe obligationer.

Et ekstra udbud af aktier samt en vigende købsinteresse vil typisk føre til en generel ændring af kursniveauet

for aktier. Det er en markedsrisiko.

Nedgangstider

Når man investerer i værdipapirer er der således god grund

til at overveje disse forhold og ikke mindst overveje, om man ønsker at påtage sig risikoen for at tabe pengene helt

eller delvist. I nedgangstider er det typisk virksomheder med dårlig økonomi samt virksomheder, hvis aktier er meget

dyre, der får problemer med aktiekursen. At aktierne er dyre skal forstås, som at de handles på høje nøgletal,

hvilket der kommer mere om i kommende lektioner.


For at sikre dig bedst muligt, må du arbejde grundigt med analysearbejdet, der

kan lede dig frem til de bedst egnede investeringsmuligheder, der eksempelvis kunne være


l Bankbogen (lav rente, lav risiko)


l

Korte obligationer (1-5 års løbetid: lav rente, lav risiko)


l Lange obligationer (10-30 års løbetid:

højere rente, højere risiko)


l Aktier, der alle er forskellige (høj risiko)


l Investeringsforeninger

(afhængig af afdeling)


l Anparter (høj risiko)


l Fast ejendom (lav risiko på lang sigt)


l Kunst,

frimærker m.v. (høj risiko)

Det er imidlertid ikke nok at overveje selve købet, du må også

være indstillet på, at alle investeringsmulighederne kræver fremtidig pasning, dog med varierende indsats og tidsforbrug.

Læs

videre på:


www.Aktiezoom.dk