Olien i Nordsøen giver milliardfremgang

Højere produktion og højere oliepriser er på vej til at give de danske olieselskaber i Nordsøen et gyldent år. Statens forventede milliardindtægter fordoblet.

Læs mere
Fold sammen
Anført af høje oliepriser har de danske olieselskaber udsigt til at øge indtjeningen med adskillige milliarder kr. i år.

Værdien af den danske olieproduktion er steget med helt op til 5,6 mia. kr. i forhold til sidste år. Selv om hele gevinsten ikke automatisk havner på selskabernes bundlinje, er analytikere ikke i tvivl om, at det bliver et usædanligt godt år.

»Det er hævet over enhver tvivl, at året leverer en meget stærk indtjening for olieselskaberne. Alene Mærsk Olie og Gas tjener styrtende på høje priser og lave omkostninger med deres ubemandende platforme,« siger analytiker Steven Brooker fra Alfred Berg.

Han forventer, at alene Mærsk som den næststørste danske olieoperatør øger intjeningen med to milliarder kr. i 2004.

De første ti måneder af 2004 er der produceret 118 millioner tønder råolie i den danske del af Nordsøen, viser tal fra Energistyrelsen. I den periode har prisen på verdensmarkedet i gennemsnit været 37,12 dollar pr. tønde, og dollarkursen i gennemsnit været 6,06.

Er olien solgt til gennemsnitsprisen, og indtægten vekslet til gennemsnitskursen, har produktionen altså indbragt 26,5 milliarder kroner. Det tilsvarende tal for de første ti måneder af 2003 er 20,9 mia. kr. Olien sælges dog i praksis ikke til dagsprisen, men ud fra langsigtede kontrakter, hvor priser og kurser er låst fast. De danske olieselskaber i Nordsøen, A. P. Møller - Mærsk, DONG, Dansk Shell og Denerco afviser alle som en at udtale sg om, hvordan det er gået i 2004.

I A.P. Møller-Mærsks halvårsregnskab lød udmeldingen på, at olieprisen i årets første halvår har højere end i den tilsvarende periode året før, men at selskabets indtægter i år har været lavere på grund af den lavere dollarkurs i år og kontraktsalg. Det samme venter Gruppen ifølge halvårsregnskabet vil gøre sig gældende for hele 2004.

Påvirket af høje priser
DONG oplyste i sit regnskab for året første ni måneder, at forretningen i høj grad har været påvirket af de høje oliepriser. Men gevinsten i forhold til sidste år er udlignet af tidsforskydninger som følge af køb og salg på kontrakt.

Det lille Denerco Oil har næsten fordoblet sin olieproduktion i årets første ni måneder, og omsætningen er vokset til 951 mio. kr. fra 404 mio. kr. sidste år.

I modsætning til sine større konkurrenter har Denerco allerede meldt ud, at resultatet er positivt påvirket af den fortsat høje oliepris, som har mere end opvejet effekten af den lavere dollarkurs.

Trods de store olieselskabers konservative udmeldinger kan 2004 ikke undgå at udvikle sig til et usædvanligt godt år, fastslår aktieanalytiker Henrik Lund fra Danske Equities.

»Mærsks olieproduktion vil komme til at ligge nogenlunde fladt i år, mens gasproduktionen vil stige godt 20 procent. Men oliepriserne har i år udvist en ganske pæn stigning - også målt i danske kroner,« siger Henrik Lund, der analyserer A.P. Møller-Mærsk.

Han påpeger imidlertid, at de høje oliepriser i år ikke vil slå fuldt igennem i Mærsks regnskaber, eftersom selskabet på forhånd har solgt olie på kontrakter til lavere priser, end olien rent faktisk har været oppe i i år.

»I vores estimater har vi af forsigtighedsmæssige grunde forudsat, at Mærsk ikke har indregnet noget indtjeningsbidrag fra oliepriser over 34 dollar pr. tønde, selvom den har været oppe omkring 50 dollar. Men skulle det være tilfældet, vil det være en kæmpe overraskelse,« siger Henrik Lund.

Den gennemsnitlig pris for en tønde olie var sidste år godt 28 dollar.

Billedet af et gyldent år for Mærsk Olie og Gas, Dansk Shell, DONG og de øvrige aktører i Nordsøen bekræftes af Energistyrelsen.

Statens indtægter
»Årets høje oliepriser giver alt andet lige en højere indtjening for de danske olieoperatører i Nordsøen,« siger presseansvarlig Ture Falbe-Hansen.

Statens indtægter fra olieselskaberne selskabsskatter, kulbrinteskatter samt afgifter forventes således at blive på 17,6 mia. kr. i år mod 9,3 mia. kr. sidste år.

Energistyrelsen understreger dog, at statens indtægter 2004 begunstiges af Nordsøaftalen, der fra første janaur giver staten 20 pct. af overskudsandelen fra Dansk Undergrunds Consortium, der er et samarbejde mellem A.P. Møller-Mærsk, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark samt Texaco Denmark.