Oliemilliarder holder liv i dansk eksport

Dansk eksport er i modvind på grund af den lave dollarkurs, lavere global vækst, og fordi der ikke længere laves mobiltelefoner i Pandrup. Energieksporten sikrer dog, at der stadig er fremgang totalt set.

Læs mere
Fold sammen
Danmarks import vokser betydeligt hurtigere end eksporten for tiden. Havde det ikke været for den høje oliepris, ville eksportindtægterne være direkte faldende. Alt tegner dog fortsat til et solidt overskud på betalingsbalancen for 2004.

I perioden august-oktober steg importen med 4,6 pct., mens eksporten kun blev forøget med 1,5 pct. renset for sæsonudsving. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sammenligner man med situationen for et år siden, er eksporten på stort set alle områder blevet mindre, har Danmarks Eksportråd beregnet. Kun energieksporten trækker op.

»Der tegner sig nu et billede af stigende vanskeligheder på eksportmarkederne - som både er en følge af den faldende dollar og lavere økonomisk vækst på mange af vores hovedmarkeder. Kun Danmarks store eksport af olie og gas sikrer en fortsat vækst i værdien af den samlede vareeksport,« forklarer eksportrådets cheføkonom Jacob Warburg.

Industrieksporten var således 2,7 pct. mindre i oktober end i samme måned i 2003. Tæt ved halvdelen af det fald skyldes svigtende afsætning i Tyskland.

Dansk eksport til Tyskland har udviklet sig ualmindeligt ringe på det seneste. Det er der en god forklaring på, har Dansk Industri (DI) regnet sig frem til. Nemlig den, at Siemens ikke længere får sine mobiltelefoner leveret fra Flextronics i Pandrup. Siden begyndelsen af 2003 er værdien af telefoneksporten til Tyskland reduceret fra ca. fem mia. kr. om året til næsten ingenting. Det er noget, der kan mærkes på handelsbalancen.

»Udviklingen er et tegn på, at moderne produktion er blevet stadig mere flytbar. Nye produktioner kan komme til meget hurtigt, og produktion kan afvikles i løbet af meget kort tid,« konstaterer chefkonsulent Klaus Rasmussen i DIs blad Indsigt.

Flere analytikere har været bekymrede over, at danske varer tilsyneladende har klaret sig langt dårligere på det tyske marked end varer fra andre EU-lande. Men ifølge Klaus Rasmussen skyldes det stort set kun mobiltelefonerne. Mens der er afmatning i al anden eksport end energi, er der fuld tryk på det hjemlige forbrugsopsving.

»En indenlandsk økonomi, der kører stærkere end i udlandet, sætter sine spor i et faldende overskud på betalingsbalancen,« konstaterer økonom Peter Øemig fra Jyske Bank, der nu regner med, at overskuddet for hele 2004 vil være på knap 38 mia. kr. mod 45,9 mia. i 2003.

Danske Banks chefanalytiker Steen Bocian hæfter sig ved, at der tilsyneladende var fremgang i eksporten, hvis man ser alene på oktober.

»Vækstbetingelserne for industrien synes således i svag bedring. Men dollarfaldet siden oktober vil desværre lægge et stort pres i nedadgående retning,« konstaterer han.