Olieindustrien er klemt på to fronter

Den hjemlige olie- og gasindustri har fået ny førstemand. Han mærker, at de 22 medlemsvirksomheder oplever større udfordringer som følge af finanskrise og brat fald i olieprisen.

Læs mere
Fold sammen
Den danske olie- og gasindustri kæmper ved indgangen til 2009 på to fronter.

Dels er branchen ligesom andre dele af erhvervslivet ramt af følgerne af den globale finanskrise, og dels har et fald i prisen på råolie fra topniveauet 147 dollar pr. tønde i sommeren 2008 til nu under en tredjedel taget mere end toppen af investeringslysten.

Verner Andersen, 55 år og area account manager hos motorleverandøren Pon Power A/S, er ny konstitueret formand for brancheforeningen Danish Offshore Industry under Dansk Industri, og han mærker de større udfordringer blandt medlemsvirksomhederne.

- Man kan sige, at efter syv fede år kommer der nogle magre år med øget konkurrence om færre opgaver. Vi skal ud og slås, samtidig med at vi kigger på omkostninger. Eksempelvis har store olieselskaber i Norge sendt breve ud til deres leverandører og bedt dem om at sænke priserne med 30-35 procent, hvilket har vakt en del opsigt. Men vi må leve med, at udbud og efterspørgsel sætter prisen, siger Verner Andersen.

Den hjemlige offshorebranches nye førstemand henter fortrøstning i, at de flere hundrede platforme i blandt andet Nordsø-området skal have service og vedligeholdelse, og at der fortsat er gode flerårige vedligeholdelseskontrakter i spil. Desuden er der allerede igangsatte projekter for milliarder af kroner, som ikke har kunnet stoppes som følge af det bratte fald i olieprisen.

Aflyste projekter ryster

Men både ingeniør- og entreprenørvirksomheder inden for olie- og gassektoren får generelt færre forespørgsler end for blot et halvt år siden.

Den amerikanske gigant ConocoPhillips har senest udskudt en milliardudbygning af det norske Ekofisk-felt med et stort antal nye platforme, og en række små og store aflyste og udskudte projekter har ligeledes sendt rystelser igennem offshoreindustrien.

- Hos Pon Power har vi fået aflyst og udskudt store ordrer på hele strømforsyninger til semisubmersible-rigge, projekter til op mod 100 mio. kr. pr. rig. Hvor rigge og andre projekter tidligere blev bygget på spekulation, er investorerne nu gået i flyverskjul for at vente på bedre tider, siger Verner Andersen.

Overvejelser om formandspostVerner Andersen er ansvarlig for salg af Caterpillar-motor- og generatoranlæg til Skandinavien for Pon Power, hvilket indebærer en del rejseaktivitet.

Han vil inden den ordinære generalforsamling i Danish Offshore Industry i juni overveje, om han har lyst og overskud til permanent at veksle den hidtidige næstformandspost med en permanent formandspost i brancheforeningen. Foreningen har 22 medlemmer og repræsenterer både olieselskaber og leverandører.

Verner Andersen har afløst Danish Offshore Industrys formand siden stiftelsen for seks år siden, Kai B. Olsen, der fra årsskiftet er tiltrådt som områdedirektør i Rambøll Oil & Gas’ nye britiske afdeling i London. Her leder han en stab på foreløbig 20 medarbejdere, som forventes øget til omkring 100 i løbet af 2009 og vil være fordelt mellem design af fundamenter til havvindmølleparker og olie- og gasprojekter.