OK scorer kassen på høje oliepriser

Andelsselskabet OK havde sidste år et driftsoverskud på 62,7 millioner kroner, selv om selskabet ikke tjente penge på salget fra tankstationerne.

Det forhandler- og kundeejede olieselskab OK a.m.b.a. med hovedkontor i Viby ved Århus tjente sidste år gode penge på de høje oliepriser. Det hænger sammen med, at varelagrene i takt med de stigende oliepriser i løbet af året blev meget mere værd, forklarer OK's administrerende direktør Jørgen Wisborg:

»Loven siger, at vi altid skal ligge inde med et lager svarende til 30 dages salg. Desuden er vi forpligtet til at vores priser fra dag til dag skal afspejle de aktuelle oliepriser. Derfor har vi tjent mange penge på, at oliepriserne har været stigende, og det er en del af forklaring på vores store overskud.«

Jørgen Wisborg erkender, at det kan gå lige så hurtigt den anden vej. Skulle oliepriserne falde, får det den stik

modsatte effekt. Den lave dollarkurs har også haft betydning for det gode driftsresultat, der i 2007 blev på 62,7 millioner kroner mod 10 millioner kroner i 2006.

OK har generelt haft en salgsfremgang i. Selskabets andel af det samlede diesel- og fyringsoliemarked er steget med 0,4 procentpoint til 15,4 procent af det samlede danske marked. Fremgangen har været båret af stigende dieselsalg, der forstærkes af at der kommer flere dieselbiler på vejene. OK har også øget sin andel af benzinsalget fra 24,9 procent i 2006 til 25,6 procent i 2007 og andelsselskabet er dermed på den største benzinsælger på det danske marked.

Den hårde konkurrence i branchen gør det dog stadig vanskeligt at tjene penge på den del af forretningen.

»Priskrigen, der nu har varet i fem år, har betydet, at vi hver dag taber penge på at sælge benzin, men det ser ud som om, at der så småt er en konsolidering på vej i branchen,« siger Jørgen Wisborg og nævner blandt andet Shells overtagelse af en række YX-stationer samt Statoils overvejelser om at overtage Jet Benzins tankstationer.

OK har selv været i gang med at rydde op i det underskudgivende DK-Benzin, som blev overtaget i 2004.

»Vi har lukket en del stationer, som ikke var rentable, og vi har været i gang med at konvertere stationerne til OK-stationer, hvilket har hjulpet en del på salget,« fortæller Jørgen Wisborg, som venter at arbejdet med at konvertere stationerne færddiggøres til sommer.

Mens det er svært at få overskud på tankstationerne i øjeblikket, har der til gengæld gode penge i en række datterselskaber, der i alt gav et overskud før skat på 47,7 millioner kroner. Blandt de datterselskaber, der har bidraget positivt er Kamstrup, der producerer el-og fjernvarmemålere og Danoil Exploration, der deltager i olie- og gasefterforskning.