Offshorecenter ved at tage form

Den danske olie- og gas-industri har internationalt niveau på flere områder. Denne position skal udbygges med Offshore

Center Danmark i Esbjerg som centrum.


Centret har været under forberedelse et års tid og blev i foråret 2001 valgt

som et af de projekter, der satses på som led i den jysk-fynske erhvervsstrategi. I dag holder styregruppen for Offshore Center

Danmark et debatmøde på Aalborg Universitet Esbjerg for virksomheder, rådgivere og videncentre.


Medlem af

styregruppen, erhvervskonsulent Allan S. Christensen, EU Vest - TIC, oplyser, at centret ventes at være en realitet i efteråret,

hvis en ansøgning til det nye videnskabsministerium om tilskud til drift og projekter giver et positivt svar.


- Vi venter,

centret får tre faste medarbejdere og tre projektansatte, og det bliver placeret sammen med andre videncentre i tredje etape

af Forsknings- og Udviklingsparken Vest i Esbjerg. Centret vil koste 2,0-2,5 mio. kr. årligt i drift, hvortil kommer projektdelen,

hvor finansieringen bliver delt mellem statslige og regionale midler, siger Allan S. Christensen.


Offshore Center Danmark skal

medvirke til at udvikle og fastholde spidskompetencer inden for fire områder:


l Projektering og etablering af offshoreinstallationer


l

Renoveringer af offshoreinstallationer


l Dekommissionering -genbrug og ophugning - af offshoreinstallationer


l Fundamenter

til offshore-vindmøller


Mødet i dag får deltagelse af en række offshorefirmaer samt DONG og Statoil.