Offentligt og privat samarbejde

Handlingsplanen

betyder, at privat deltagelse skal ind i vurderingen af alle relevante statslige projekter.På den måde forsøger

vi at sætte mere gang i samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige institutioner, så det offentlige kan blive bedre

til at bruge markedet, når det leverer service til borgerne.De internationale erfaringer viser nemlig, at en fornuftig

brug af offentligt privat samarbejde er vejen til innovation, bedre offentlig service og mere effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer.

Derfor har regeringen fundet på ti nye initiativer i handlingsplanen.Det skal understøtte, at det bliver

naturligt for det offentlige at anvende de private - og det til gavn for alle parter.