Østmarkeder bærer Danfoss frem til nyt rekord-resultat

Læs mere
Fold sammen
Trods lav dollarkurs og fortsat svage vestlige markeder har Danfoss-koncernen i 2003 præsteret et rekordresultat før

skat på 1029 mio. kroner mod 750 mio. kroner året før, en vækst på 37 pct.Væksten bæres

fortsat af de østeuropæiske og de asiatiske markeder, der viser tocifrede stigninger, og efterhånden som de opnår

volumen, bliver procenterne stadig mere interessante.Selv om der er tegn på bedring i Europa, forventer koncern-direktør

Ole Steen Andersen fortsat, at stigningen i omsætning primært skal hentes østfra.Dog har Danfoss også

pæne forventninger til fremtiden salg i USA.

mia. i omsætning

Asien med Kina, Japan, Indien, Australien og

New Zealand er vokset med 14 pct. i fjor og udgør nu 12 pct. af den samlede omsætning på godt 15,4 mia. kroner.

Østeuropa er steget hele 17 pct. og er oppe på 10 pct. af Danfoss-salget.- Vi er som helhed lidt glade for regnskabet,

fordi det er opnået i et vanskeligt år, hvor dollaren har været hård ved os. Det gør sig især gældende

på det største område, Refrigeration & Air Conditioning, der udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning,

siger koncerndirektør Ole Steen Andersen til ErhvervsBladet.

Det største område ramtOmsætningen

inden for køling og aircondition er faldet med over 200 mio. kr. til 8,1 mia. kroner, og resultatet af primær drift er

på grund af valutakurser og svære markedsvilkår faldet med næsten 200 mio. kroner til 393 mio. kroner i segmentet.

Varme og vand-segmentet er derimod vokset over 800 mio. kroner i omsætning til knap 3,7 mia. kroner, dog primært

på grund af en række tilkøb, blandt andet DEVI A/S.Danfoss har i år taget fat på et stort produktivitetsprojekt,

hvor Lean Manufacturing indføres gradvis i først fabrikkerne i Danmark og siden de 59 produktionsenheder i udlandet.

Projektet strækker sig over tre år og vil ikke give den store effekt i dette regnskabsår.Over tre år

ventes det dog at udløse tocifrede gevinster.

Færre leverandører-
Et andet af de projekter, der

er årsag til, at vi klarer os pænt, er, at vi reducerer antallet af underleverandører og går over til at

have mere strategiske leverandører. Derved bliver konkurrencedygtighed, samarbejdsevne og nærhed til det produktionssted,

hvor det skal bruges, nogle af de afgørende faktorer i vores valg af partnere, siger Ole Steen Andersen.Danfoss venter

at nedbringe 6000 leverandører til et par tusinde i løbet af nogle år.Det ventes ikke ensidigt at gå

ud over hverken danske og andre vesteuropæiske producenter.Ifølge Ole Steen Andersen er indenlandske virksomheder

med den danske erhvervsstruktur ofte konkurrencedygtige i forhold til lande med lavere lønomkostninger, når de logistikmæssige

fordele vejes op mod prisen.- At vi får færre leverandører er en win-win-situationen, hvor vi får lavere

priser, og de får større leveringsmuligheder, siger Ole Steen Andersen.

Lavere indtjeningDanfoss venter i

2004 en omsætning i spændet 15,75-16,25 mia. kroner og et resultat af den primære drift, EBIT, på 825-925

mio. kroner. I så fald bliver EBIT-marginen 5,2-5,7 pct. af omsætningen mod nu 7,2 pct., altså en lavere indtjening

end i fjor.Den beherskede vækst i omsætningen skyldes det dollarbaserede salg uden for Europa, men Danfoss venter

dog en pæn vækst i omsætningen i anden halvdel af året, oplyser koncerndirektør Ole Steen Andersen.