Ørestadsselskabet savner millioner

På ny står Ørestadsselskabet overfor at sprænge sin låneramme med adskillige hundreder millioner af kroner. Muligvis mere end en milliard. Det Radikale Venstre kalder det »helt vildt«.

Økonomien i Metro- og Ørestadsprojektet er på vej til at blive yderligere belastet. Samtidig er tiden for tilbagebetalingen øget.

Ørestadsselskabet er derfor atter på vej til Folketingets pengekasse for at sikre sig hundredvis af millioner. I den forbindelse har trafikministeren netop informeret Folketingets Trafik- og Finansudvalg om, at selskabets låneramme formentlig må udvides igen.

Den største post er på cirka 800 millioner kroner og kan blive aktuel, da Ørestadsselskabet har hjulpet sin entreprenør, Comet, med likviditet i byggeperioden på 1,3 milliarder kroner. Pengene skulle efter den oprindelige plan tilbagebetales næste år, men i mellemtiden har leverandøren rejst et krav om ekstra betaling for sit arbejde overfor Ørestadsselskabet. En tvist der fortsat er uafklaret.

»En udsættelse af tidspunktet for entreprenørens tilbagebetaling af likviditetstilskuddet vil alt andet lige, såfremt dette forudsættes at ske i f.eks. 2008, medføre behov for en udvidelse af lånerammen med ca. 800 mio. kr.,« fremgår det af notatet.

»Afløftning« af moms
Dertil kommer tre andre poster hver i størrelsen 100-150 millioner kroner. Den første drejer sig om, at Ørestadsselskabet blandt andet skal finansieres med grundskylden for de solgte grunde i Ørestaden.

I forbindelse med grundskylden er der opstået tvister mellem selskabet og myndighederne, der kan skabe behov for yderligere lån på 100 millioner kroner. Der er også tvister med ToldSkat vedrørende såkaldt »afløftning« af moms i Ørestaden. Her er der tale om 150 millioner kroner. Den sidste post er i størrelsen 100 millioner kroner og vedrører Ørestadsselskabets store indtægtskilde på sigt - billetsalg.

Fortsat er det ikke afklaret, hvad Ørestadsselskabet skal have af betaling per passager fra det såkaldte »takstsamarbejde« i den kollektive trafik.

»Såfremt Ørestadsselskabet kommer til et modtage f.eks. en kr. mindre pr. påstiger end forudsat i selskabets langtidsbudget, vil dette påvirke lånerammen op til 100 mio. kr. og forlænge tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med ca. 15 år,« hedder det i notatet.

Trafikminister Flemming Hansen siger om den mulige udvidelse af lånerammen:

»Jeg lægger vægt på, at Folketingets partier ikke føler, at en eventuel lånerammeudvidelse pludselig dumper ned fra en klar himmel. Jeg har altid tilstræbt, at der er så megen gennemsigtighed som muligt om Ørestadsselskabets økonomi. Det er beklageligt, hvis lånerammen skal udvides endnu engang. Jeg hæfter mig dog ved, at de pågældende forhold som forventes at nødvendiggøre en udvidelse af lånerammen alle tidligere er omtalt af Ørestadsselskabet som usikre forhold, der kan få indflydelse på lånerammebehovet.«

Vildt
I Socialdemokratiet håber trafikordfører Poul Andersen, at man er ved at være ved vejs ende med de uventede udgifter.

»Der er ved at ske en oprydning i selskabet, og jeg forventer ikke, at der dukker mange flere ting ud af skabet nu,« siger han.

Den radikale trafikordfører, Martin Lidegaard, er anderledes kritisk:

»Nu er Ørestadsselskabet på vej med det, vi har frygtet ville ske i måneder. Endnu en ansøgning om flere penge. Der er tale om over en milliard kroner og en kraftig forlængelse af tilbagebetalingstiden. Det er ganske simpelthen vildt. I løbet af få måneder, kender vi de præcise tal, og jeg tror ikke, at de er overdrevne i notatet. Derfor trænger en gennemgribende teknisk og økonomisk oprydning sig på.«