Ønskes: Mere innovation i offentligt/privat samarbejde

Af erhvervspolitisk konsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv."Danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden". Regeringen har en klar vision. Sådan skal det være!

Danmark har gode forudsætninger for at sætte det mål, men en realisering vil kræve, at vi får et styrket offentligt/ privat samarbejde med fokus på innovation. Den offentlige sektor bliver nødt til at have en øget forståelse for innovation i sine services og organisation.

Hvis kunder efterspørger innovative services og ydelser følger leverandørerne efter. Og den store offentlige sektor i Danmark kan mere end nogen anden påvirke sine leverandører til at fokusere på innovation.

Kunde- og brugerdreven innovation er et must i store dele af den danske og globale økonomi hvorfor gælder det ikke den danske offentlige sektor i højere grad?

Afgørende for om kunden og brugeren efterspørger innovative løsninger er, at man erkender, at der er brug for det. Her støder vi mod en grundlæggende udfordring i store dele af den offentlige sektor. Den offentlige innovation hæmmes i dag fordi kulturen og rammerne:

- giver ringe betingelser for systematiske eksperimenter

- giver silotænkning og lukkede forvaltningsmiljøer

- mangler effekt- og innovationsmåling

- mangler integrerede IKT løsninger

Der er brug for et pust udefra for at skabe en nytænkende kultur i den offentlige sektor. Pustet skal komme igennem brugerdreven innovation og en aktiv indkøbspolitik, der ser mere på innovation end budgetbesparelser. De to ministerier med ansvar for innovation; Videnskabsministeriet samt Økonomi- og Erhvervs-ministeriet må derfor sætte et klarere aftryk på statens og kommunernes indkøbspolitik. Den samfundsøkonomiske gevinst er større end additionen af små besparelser.

Dansk Erhvervs nytårsønske er, at 2007 i højere grad end tidligere vil skabe et udvidet offentligt/privat samarbejde med fokus på innovation. Danmark vil få klare velfærds- og konkurrencemæssige fordele af det.