Ølsalget steg i oktober

Der blev drukket én procent mere i oktober i forhold til oktober året før.

Ølsalget i oktober steg knap 1 pct. i forhold til samme måned året før, mens der i forhold til september er tale om en stigning på over 12 pct., når salget opgøres ud fra de betalte ølafgifter for måneden. Told & Skats opgørelse over ølafgifterne i november - der stammer fra salget i oktober - viser således, at statens indtægter fra ølsalget var 116,5 mio. kr., mens de i samme måned året før var på 115,5 mio. kr.

Langt størstedelen af afgifterne betales for salg af øl i skatteklasse 1 (almindelig pilsnerøl), som er steget 1 pct. på årsbasis og knap 11 pct. på månedsbasis. Afgifterne fra øl i skatteklasse 1 udgør ca. 100 mio. kr. i november 2001 mod 99 mio. kr. et år tilbage.

I alt blev der i skatteklasse 1-4 solgt lidt over 41 mio. liter øl mod knap 41 mio. liter året før.

Udviklingen i ølafgifterne for de øvrige skatteklasser for oktober i forhold til året før ser således ud: - Skatteklasse 2 (guldøl, som f.eks. Sort Guld). Indtægten er faldet til 9,0 mio. kr. fra 9,1 mio. kr.

- Skatteklasse 3 (stærk øl - f.eks. Elefantøl). Indtægten er steget til 5,1 mio. kr. fra 4,9 mio. kr.

- Skatteklasse 4 (portere). Indtægten er faldet til 1,61 mio.

kr. fra 1,63 mio. kr.

- Skatteklasse 5 (meget stærk øl - som f.eks. Masterbrew).

Indtægten er faldet til 0,82 mio. kr. fra 0,83 mio. kr.

RB-Børsen