Økonomer er overraskede over ledigheden

De danske økonomer bliver gang på gang overraskede over den lave ledighed. De holder øje med, om en overophedning er på vej, men faren er ikke alarmerende, vurderer de.

"Der er ingen tvivl om, at det kraftige ledighedsfald igennem 2006 er kommet som en stor overraskelse for os. Ved årsskiftet 2005/06 ventede vi, at ledigheden "kun" ville være faldet til 143.000 personer ved udgangen af 2006 - vi skød med andre ord over 35.000 personer galt."

Det siger Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank til dagens ledighedstal og peger på, at den rekordlave ledighed endnu ikke har ført til noget nævneværdigt lønpres i dansk økonomi.

"Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor betydning det får for forårets overenskomstforhandlinger," siger han og peger på, at der med et ledighedsfald på over 65.000 siden de seneste overenskomstforhandlinger ikke er nogen tvivl om, at presset for højere lønvækst er udtalt.

I Nordea tænder de nye ledighedstal heller ikke de røde lamper.

"Det fortsatte fald i ledigheden kan øge bekymringen for en overophedning af økonomien, men vi ser fortsat ingen grund til et finanspolitisk indgreb, da der endnu ikke er tegn på nogen dramatisk acceleration i lønvæksten med en alvorlig forværring af konkurrenceevnen til følge," siger senioranalytiker Anders Matzen.

Hos Jyske Bank rejser seniorøkonom Peter Skøttegaard Øemig et lille advarselsflag:

"Vi er nu kun 7.300 personer fra at komme under de magiske 100.000 ledige. Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter arbejdskraft fortsat er til stede. Det store spørgsmål er, om virksomhederne kan finde den rette arbejdskraft - blandt de ledige. Skal væksten fortsat opretholdes er det vigtigt, at alle tiltag gøres for at udvide arbejdsstyrken, men også at der er fokus på at øge produktiviteten," siger Peter Skøttegaard Øemig.