ØK sagsøger Arla for 70 millioner kroner

I 2003 rejste ØK ved Sø- og Handelsretten erstatningskrav mod Arla Foods for at ødelægge ØKs internationale omdømme og tabt fortjeneste efter levering af forurenede mælkepulveringredienser.

Erstatningskravet er på 70 mio. kr., som ØK forbeholder sig ret til at hæve. I juli 2002 måtte ØK trække mælkepulverprodukter til børn tilbage fra det vigtige thailandske marked.

Årsagen var forurening med smøreolie, som var sket under forarbejdningen på et af Arlas mejerier i Danmark. I 2002 fik ØK et direkte tab på 44 mio. kr. fremgår det af årsregnskabet, fordi ØK måtte tilbagekalde to produkter.

Det økonomiske krav over for Arla er delt i fire:

1. Direkte omkostninger ved tilbagekaldelsen af de forurenede mælkepulverprodukter i størrelsesordenen 40 millioner kr.

2. Omkostninger på ca. 10-15 mio. kr. til markedsføring, som ØK ekstraordinært iværksatte for at afbøde de negative virkninger af tilbagekaldelsen af produkterne i Thailand.

3. Kompensation for tab af goodwill og forringet image på sit kendte varemærke, Dumex.

4. Erstatning for det indtjeningstab, som skandalen medførte, fordi Dumex i Thailand ikke kunne relancere sine sællerter Mamex og Mamil, som også måtte trækkes tilbage fra markedet i kølvandet på skandalen.

Men erstatningskravet fik Arla til at fare i kridthuset med beskyldninger mod ØK for at sætte hårdt mod hårdt og misbrug af Arlas internationale omdømme. ØKs fremsatte krav var skudt langt over målet. Sagen verserer fortsat ved Sø- og Handelsretten.

ØK indgik i 2004 en ny treårig leveringsaftale af mælkepulver med verdens største eksportør af mejeriprodukter, new zealandske Fonterra. New zealænderne var i forvejen den største leverandør til ØK.

Tidligere var Arla Foods også blandt ØKs leverandører, men i langt mindre omfang, Samhandelen er stort set stoppet efter forureningsskandalen.

bso