Øget kontrol af svineproducenterne

Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) og Kommunernes Landsforening (KL) opfordrede mandag i en aftale om øget kontrol med overproduktion af svin landets kommuner til at gennemføre flere uanmeldte kontrolbesøg.

Læs mere
Fold sammen
Indtil videre har det været praksis i en række kommuner at varsle svineproducenterne forud for kontrolbesøget. I aftalen mellem ministeren og KL bliver det fremhævet, at besøgene skal gennemføres uden forudgående varsel, hvis det skønnes nødvendigt.

Aftalen beskriver yderligere, at kommunerne inden 1. juli 2004 skal have gennemgået de offentlige registre over samtlige 600 tilsynspligtige svinebrug. Formålet er at udpege de svinebrug, hvor der er mistanke om overskridelser af produktionstilladelserne.

Udover det ekstraordinære tilsyn med de 600 største producenter skal kommunerne også gennemføre stikprøver af produktionsomfanget på 300 af de omkring 35.000 mindre svinebrug.

Kommunene får 1,2 million kroner fra staten at tælle svin for. KL har fra starten været positiv overfor ekstraordinær kontrol - men har krævet ekstra ressurser til opgaven.

/ritzau/