OECD: Græsk bankerot vil svække euroland

Den økonomiske vækst i Grækenland vil 2015 være svag, da manglende vilje til reformer og en utæt statskasse har undermineret forretningsklimaet og tilliden.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS. Den økonomiske vækst i Grækenland vil 2015 være svag, da manglende vilje til reformer og en utæt statskasse har undermineret forretningsklimaet og tilliden.
Læs mere
Fold sammen

Det skriver Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, i deres sommerrapport.

- I 2016 vil væksten nå momentum og arbejdsløsheden vil falde i takt med, at eksport og investeringer vil genvindes en smule, når reformerne er indført. Deflationen vil fortsætte i 2015 på grund af det store tilbageslag, der har været i økonomien, påpeger OECD.

Den græske gældsbyrde vil fortsat være stor, og det vil forsat være nødvendigt med hjælpepakker en tid endnu, skønner OECD.

- Reformer af skattesystemet og skatteinddragelsen er vigtige for at kunne løfte overskuddet, da yderlige pensionsreformer fortsat belaster udgifterne, står der om Grækenland.

Samlet for eurozonens venter OECD en stigning i væksten på 1,4 pct. i 2015 og 2,1 pct. i 2016. Her er der tale om en opjustering i forhold til november, da OECD her skønnede en vækst på 1,1 pct. i år og 1,7 pct. næste år

Men regionen bliver nødt til at få løst problemet med Grækenland. En græsk statsbankerot vil påvirke eurozonens vækst i negativ retning.

- Lykkes det ikke at nå en tilfredsstillende løsning mellem Grækenland og dets kreditorer, vil det øge usikkerheden, skriver OECD.