OECD-fokus på Øresund

OECD har involveret sig i et nærmere studie af Øresundsregionen. Den økonomiske samarbejdsorganisation skal vurdere

regionens styrker og svagheder, og om der er sammenhæng mellem målsætning og strategier for en integreret region.


Desuden

skal organisationen se nærmere på, hvad der skal til for at virkeliggøre visionen om en integreret nordeuropæisk

region, der strækker sig over landegrænser og hvad der skal til for at skabe øget økonomisk vækst,

konkurencekraft og velfærd i området.


Det er nogle af temaerne i et OECD-studie af Øresundsregionen, som blev indledt

i marts måned. Resultatet sammenfattes i december måned i en OECD-rapport med anbefalinger og forslag til regionens fremtid.

OECD gennemfører studiet i samarbejde med Øresundskomiteens sekretariat, som har ansvaret for at indsamle fakta, koordinere

input fra Øresundsregionen og sikre dialogen med aktører i og udenfor regionen.


Det sker sammen med regeringerne

i Danmark og Sverige, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), Region Skåne, Københavns kommune, Malmö Stad og Øresundsuniversitetet.

Projektet finansieres af disse parter samt Øresundskomiteen og ventes at få tilskud fra Interreg IIIA, der er EU-støtte

til grænseoverskridende samarbejder.


Selve analysen gennemføres af et internationalt eksperthold, som besøgte Øresundsregionen

i midten af marts måned sammen med repræsentanter for OECD. Øresundskomiteens sekretariat koordinerede arrangementet,

som gav eksperterne lejlighed til at drøfte regionens udvikling med over 100 nøglepersoner fra myndigheder, erhvervslivet,

arbejdsmarkedet, forskningsverdenen etc.


I besøget deltog også eksperter fra tre andre grænseregioner - Basel (TriRhena),

Detroit/ Windsor og Trieste/Koper - som skal bidrage med erfaringer og synspunkter.


Rapporten offentliggøres, når

den er godkendt af en OECD-komité bestående af samtlige 30 medlemslande.


Herefter vil Øresundskomiteen tage

initiativ til en bred debat i regionen om rapportens anbefalinger.