Odense Havn bag nyt overskud

Alt imens lokalpolitikerne landet over har travlt med at omdanne de gamle trafikhavne til kontor-, beboelses- og forlystelseskvarterer,

så fortsætter mange af havnene med at komme med positive regnskaber, der vidner om aktivitet, arbejdspladser og trafik,

der flyttes væk fra motor- og landevejene. Tidligere på foråret kom ADP, det vil sige havnene i Fredericia, Nyborg

og Middelfart, med et positivt regnskab for 2003, det samme har havnene i Esbjerg og Århus gjort, og nu kan også Odense

Havn melde om et nyt overskud.

mio. tons gods

Omsætningen på Odense Havn steg i 2003 med fem pct. til 46,4

mio. kr., og 2,2 millioner tons gods røg over kajanlæggene på 1.150 skibsanløb. Havnens overskud blev på

13,1 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på knap to mio. kr., og det skyldes øgede lønomkostninger samt et regnskabsmæssigt

tab på et areal til Odense Kommune.Men havnedirektør René Petersen siger, at han er godt tilfreds med resultatet.Det

er fortsat Odense Havns Lindø-Terminal ved siden af Lindøværftet ude i Odense Fjord, som er årsag til fremgangen.

Odense Havn har investeret store summer i Lindø-Terminalen med større dybgang til større skibe og længere

kajanlæg, og de penge kommer ind igen igennem den større trafik.Aktuelt forestår en ny udvidelse af terminalen

til 60 mio. kr. med yderligere 350 meter kaj og 94.000 kvm nye havnearealer, som blot afventer den endelige godkendelse fra Munkebos

byråd. Byggeriet er forsinket med fem måneder.

Vejbyggeri mærkesTil gengæld er efterspørgselen

efter arealer i den gamle del af Odense Havn på vej ned på grund af omdannelsen af arealer i den indre havn tæt ved

bymidten til kontorer og boliger.Som tidligere år er det især kul til Fynsværket og stålskrot fra firmaet H.J.

Hansen, der bærer havnens økonomi, men også motorvejsbyggeri imellem Odense og Svendborg kan mærkes på

Odense Havn. Både cement til motorvejsbroer og granit til vejanlæg transporteres til søs.