Nytænkning på retur i dansk erhvervsliv

Færre og færre danske virksomheder finder tid og ressourcer til at udvikle nye produkter og effektivisere vitale processer.

Det viser en netop offentliggjort undersøgelse baseret på analyse af mere end 3000 virksomheder, foretaget af Dansk

Center for Forskningsanalyse.På trods af, at den stigende globale konkurrence øger behovet for innovation i dansk

erhvervsliv, så kan kun hver tredje danske virksomhedsleder i undersøgelsen svare bekræftende på, at man

har udviklet et eller flere nye produkter de seneste tre år.I 2000 var det fire ud af ti danske virksomheder, der havde

synlige innovationsaktiviteter. Analysen er baseret på oplysninger fra danske virksomheder i perioden fra 2000 til 2002 og tendensen

fortsætter. En af de væsentligste forklaringer på den overraskende udvikling er vigende konjunkturer.

Kortsigtet

tankegang

- Der er en tendens til, at virksomhederne i stigende grad holder igen med innovative tiltag for i stedet at satse på

det, der skæpper i kassen nu og her, siger en af landets førende eksperter i erhvervsinnovation, lektor Jesper Christensen,

Institut for Erhvervsstudier ved Ålborg Universitet.Det er i særlig grad fremstillingsindustrien, der holder igen

med udviklingsaktiviteterne. I 2000 havde 45 pct. af de adspurgte fremstillingsvirksomheder udviklet et nyt produkt, mens det kun

er 32 pct., i den nyeste opgørelse, der har lanceret tilføjelser til den eksisterende produktportefølje.

Bekymrende

udvikling
- Det er en bekymrende udvikling. Sammenlignet med andre lande er vi i forvejen dårligere til at udvikle komplekse

og højt forædlede produkter, og derfor burde tendensen gå i den stik modsatte retning, siger direktør for

Center for Underleverandører, Peter Aarø Rasmussen.Hos Center for Underleverandør frygter man, at danske

virksomheder særligt inden for fremstilling lader sig presse til at lade de besparelser, man opnår igennem outsourcing,

komme kunder og forbruger til gode fremfor at investere i produktudvikling og -optimering.Det samlede beløb dansk erhvervsliv

bruger på innovative aktiviteter er faldet fra 43,1 mia. kr. i 2000 til 42,3 mia. kr. i 2002. Videnservice er topscorer med

37 pct. innovative selskaber, mens det indenfor kategorien Handel kun er 20 pct.Den finansielle sektor er eneste branchegruppe,

der er blevet mere innovativ de seneste år. Her var det i 2000 kun lidt mere end hver fjerde, der var beviseligt innovative.

I 2002 er det hver tredje finansielle virksomhed, der kan påvise innovationslyst via et udvidet produktsortiment. Både

hos Center for Underleverandører og på Institut for Erhvervsstudier understreges det, at den svagere innovationsindsats

ikke er et isoleret dansk problem, men også gør sig gældende i andre europæiske lande. herunder Tyskland