Nyt udstillingsvindue for det gode selskab

Læs mere
Fold sammen
Fremover bliver det lettere for virksomheder at udarbejde regnskaber over de etiske tiltag. Forbrugerinformationen præsenterede

tirsdag en ny database, der systematiserer arbejdet med det etiske regnskab.


Med den nye database, der har fået navnet

Etikbasen, ønsker Forbrugerinformationen at skabe et forum, hvor bevidste forbrugere, medarbejdere og ansvarlige virksomheder

kan finde hinanden.


De tilmeldte virksomheder vil få deres etiske regnskaber offentliggjort på internettet, så

alle kan følge deres holdninger og initiativer i etiske spørgsmål.


- Stadigt flere forbrugere gør

sig overvejelser om virksomhedernes etik og samfundsansvar, når de køber ind. Med den nye database kan de se, hvilke virksomheder,

der lever op til deres krav. Der bliver gennemsigtighed for forbrugerne og virksomhederne får et udstillingsvindue for deres

tiltag på området, forklarer Christine Antorini, sekretariatchef i Forbrugerinformationen.Øget fokus

I

takt med forbrugernes øgede bevidsthed og interesse for virksomhedernes etik, stiger virksomhedernes egen fokus på emnet

selvsagt også. Det kan være en vigtig konkurrenceparameter at tænke og opføre sig etisk korrekt og eksempelvis

ikke benytte børnearbejde. Et etisk regnskab kan dokumentere for omverden, at virksomheden er med i det gode selskab. Men i lighed

med andre ikke-finansielle regnskaber, som eksempelvis miljøregnskaber, kan det etiske regnskab være svært at udarbejde.

God og etisk korrekt opførsel er nemlig sværere at måle end antallet af kroner og øre i kassen.


- Det

kan være en vanskelig proces at udarbejde etiske regnskaber, men det afhjælper den nye database. Vi har udarbejdet et

spørgeskema med obligatoriske og branchespecifikke spørgsmål om blandt andet arbejdsmiljø og tvangsarbejde.

På den måde har vi systematiseret processen, så det bliver mere overskueligt for virksomhederne at lave regnskabet,

siger Christine Antorini.


COOP Danmark er en af de virksomheder, der har tilmeldt sig den nye database. Her har man i et par

år haft en klart formuleret etikpolitik, så det faldt naturligt også at udarbejde et etisk regnskab.


- Med

Etikbasen får vi dels et redskab til at forklare vore medarbejdere, hvor vi står og hvilke initiativer vi har taget. Samtidig

kan vi få fortalt omverden, at vi faktisk overvejer og bruger penge på vores samfundsmæssige ansvar. Vi tror, at

åbenhed på området vil øge vores troværdighed, siger underdirektør i COOP Danmark, Mogens Werge.


Virksomheder

har kunnet tilmelde sig Etikbasen siden 1. maj og fra 1. september i år vil forbrugerne kunne se de etiske regnskaber på internettet.

Forbrugerinformationen har sat hundrede tilmeldte virksomheder som succeskriteriet for det første år.