Nyt register skal overvåge østarbejdere

Fra april kan virksomheder bliver det lettere for danske virksomheder at ansætte østarbejdere. Til gengæld skal udstationerede udlændinge overvåges i et register i Beskæftigelsesministeriet.

I dag fremsætter integrationsministeren et lovforslag om at lempe adgangen til Danmark for arbejdskraft fra de nye EU-lande i Østeuropa. Forslaget betyder, at virksomheder med en overenskomst nu ikke længere skal søge om at blive forhåndsgodkendt for at ansætte østeuropæiske medarbejdere, men kan nøjes med at registrere dem hos den regionale statsforvaltning ligesom andre EU-borgere.

»Mange virksomheder vil opleve en betydelig administrativ lettelse, når de fremover skal ansætte udlændinge. Det er effektive medarbejdere, som virksomhederne er glade for,« siger chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Henning Gade.

Virksomheder uden overenskomst skal stadig søge om opholds- og arbejdstilladelse for hver enkelt østarbejder og høre de Regionale Beskæftigelsesråd.

Skarp overvågningForslaget er en del af forliget om Østaftalen fra i sommers, som regeringen, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne står bag. Men til gengæld for den lempeligere adgang kræver S og SF langt mere kontrol af udenlandske medarbejdere i Danmark og har fået regeringen til at oprettet et nyt overvågningsregister i Beskæftigelsesministeriet.

Her skal alle udstationerede medarbejdere i Danmark optegnes, så myndigheder og fagforeningerne kan tjekke bl. a. deres arbejdsgiver- og skatteforhold.

»Vi har længe ment, at regeringen ikke gjorde nok for at sikre kontrollen med udlændinge her i landet. Med en formel registrering og samtidig en forsikring om, at kun virksomheder med overenskomst får gavn af lempelsen, så bliver den danske model beskyttet,« siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov.

Også SF kræver, at kontrollen med østarbejderne skærpes.

»Selvom vi støtter lempelsen for virksomheder med overenskomst, så skal man ikke bare tro, at problemerne nu er løst. For mange overenskomster har en meget lav mindstebetaling og er ikke indrettet til den situation, vi kom i efter EU-udvidelsen. Desuden ser vi, at virksomheder låner godkendelser af hinanden og forsøger at omgå reglerne. Så det nye register skal også omfatte den nøjagtige adresse for arbejdets udførelse, og det vil vi spørge ministeren om,« siger Karsten Hønge, SF's ordfører på lovforslaget.

I dag arbejder godt 4.500 udenlandske virksomheder i Danmark uden at være formelt registeret hos myndighederne. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening er tallet stigende.

Til næste år har Danmark tilsluttet sig EUs forslag om, at ordningen helt skal udfases og samtlige virksomheder får dermed mulighed for at ansætte østarbejdere på lige fod med andre EU-borgere.