Nyt ministerium skader forbrugerne

Flytningen af Fødevareministeriets resortområder til familie- og forbrugerministeriet betyder tilbagegang for effektiviseringen af forbrugersikkerheden, fastslår direktøren i Forbrugerrådet.

Læs mere
Fold sammen
Opsplitningen af Fødevareministeriet kommer til at koste dyrt, og det kommmer til at gå ud over fødevaresikkerheden, siger direktør i Forbrugerrådet Rasmus Kjeldahl.

Indtil videre ser det ud til, at 1.900 medarbejdere - herunder op mod 600 dyrlæger - skal flyttes fra Fødevareministeriet over i det nye Familie- og forbrugerministerium.

Samtidig vil muligheden for at effektivisere kontrollen af fødevarer blive stærkt reduceret, siger han.

»Der har været utroligt store omorganiseringer på Fødevareministeriets område. Bare i år har man allerede én gang splittet Fødevaredirektoratet op og overført ressourcer til Dansk Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF), som nu bliver flyttet over til en ny minister. Det betyder ikke kun fornyet usikkerhed for medarbejderne, det koster også penge hver gang. Samtidigt kan man vinke farvel til samdriftsfordele på flere områder,« siger Rasmus Kjeldahl.

Det ser Forbrugerrådets direktør, som indtil 2002 var chef i Fødevareministeriets kontrol af de økologiske jordbrug, som et tilbageslag for dansk forbrugersikkerhed. Fordi de penge, der bruges på øget administration, ikke kan bruges på kontrol. Effektiviseringen af kontrolområderne ville desuden, mener han, have kunnet afbøde de besparelser på mellem 10 og 50 mio. kroner, Fødevareministeriet imødeser inden for det næste år.

»Med opsplitningen får man ikke flere ressourcer, men et mindre effektivt system, hvor nogle af de forbedringspotentialer, man havde, forsvinder. Desuden er der en klar risiko for, at ressourcerne nu vil blive brugt mindre effektivt, når de skal fordeles mellem to forskellige ministerområder,« siger Rasmus Kjeldahl.

Politisk profilering
Der er helt konkrete eksempler på, at opdelingen af områder mellem de to ministerier vil betyde, at udviklingen i effektiviteten inden for forbrugersikkerhed vil blive bremset.

For kun en måned siden iværksatte Fødevareministeriet et pilotprojekt for at slå nogle af Fødevaredirektoratets og Plantedirektoratets regionskontorer sammen. Baggrunden for projektet bekrives på Fødevareministeriets hjemmeside således:

»Der vil kunne indhøstes stordriftsfordele, idet Plantedirektoratets lokale tilsynsaktiviteter varetages gennem Fødevaredirektoratets infrastruktur«.

Det var et projekt der glædede Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl.

»Det ville både betyde, at man kunne opnå besparelser ved at slå bygningsmassen og det administrative sammen, men det ville også forøge muligheden for at varetage bredere opgaver til glæde for forbrugerne,« siger direktøren.

Men med flytningen af Fødevaredirektoratet til Familie- og forbrugsministeriet er det ikke længere muligt.

»Hvis de nu skal ligge under to forskellige ministerier, kan det jo ikke mere lade sig gøre. De kan jo kun referere til én minister,« siger Rasmus Kjeldahl. Derfor vil det komme til at handle om, hvem der har midlerne, og hvem der har kontakten til erhvervet.

»I langt de fleste tilfælde vil man nu skulle have to ministre, som begge skal profilere sig på fødevareområdet, involveret hele tiden, samtidigt med drøftelserne om, hvor ressourcerne skal komme fra,« siger Rasmus Kjeldahl.