Nyt middel mod lungesygdomme

Forsøg med nyt stof mod lungesvigt er så lovende, at Leo Pharma har opbygget nyt produktionsanlæg.

Sidste år måtte Leo Pharma lukke og slukke for et forskningsprojekt i stoffet Seocalcitol, et middel mod bl.a. levercancer. Midlet viste sig i den afgørende fase III - klinisk afprøvning på mennesker - ikke at leve op til forventningerne.

Et andet lægemiddel, der i et års tid har været i fase III-afprøvning, har vist så lovende resultater, at Leo Pharma har opbygget et produktionsanlæg i Esbjerg med en bemanding på 20-30 medarbejdere for at kunne sætte produktionen i gang, i samme øjeblik myndighederne tillader det.

Stoffet HL 10, der udvindes af griselunger, skal hjælpe mennesker med akut lungesvigt, der gør, at de har vanskeligt ved at optage ilt. Sygdommen har p.t. en dødelighed på 40 pct. Den kliniske afprøvning foregår i flere lande.

»Det er en lidt kontroversiel behandling, fordi stoffet nærmest skal hældes ned i lungerne på patienterne. Men forsøgene ser lovende ud,« siger Leo Pharmas forskningsdirektør Poul Rasmussen. »Det er selvfølgelig en satsning at gøre et produktionsanlæg klar nu; men vi er nødt til at kunne agere med det samme, midlet er frigivet. Ikke kun for vores egen skyld. Midlet vil formentlig kunne redde menneskeliv.«

HL 10 bliver næppe en blockbuster i stil med Leo Pharmas psoriasis-midler. Men virksomheden forventer, det bliver en solid indtægtskilde.