Nyt håb for fælles finansmarked

Indre marked: EU-parlamentet har opgivet at blokere for den såkaldte Lamfalussy-plan om at skabe et fælles europæisk finansmarked senest i 2005. Det danske EU-formandskab kan derfor allerede til efteråret få til opgave at omsætte en del af planen i praksis.

BRUXELLES

Det kommende danske EU-formandskab i efteråret ser ud til at få som opgave at forsøge at forhandle de første aftaler i en ambitiøs plan for at skabe et indre finansmarked på plads.

Planen skal give europæiske virksomheder samme lette adgang til risikovillig kapital som USAs erhvervsliv.

Efter seje forhandlinger ventes Europa-Parlamentet i den kommende uge at ophæve sin et år lange blokade af en plan for hurtig gennemførsel af 42 forskellige love og indgreb, der skal sikre ens regler på det finansielle område og dermed en bedre opbygning af et fælles marked for risikovillig kapital.

Denne såkaldte Lamfalussy-plan skabt på grundlag af en rapport udarbejdet af den tidl. belgiske centralbankchef Alexandre Lamfalussy forudsætter, at EU skal gennemføre de 42 nye love gennem en særlig lyn-procedure uden om det normale EU-lovgivningssystem.

Det har Europa-Paralmentet protestereret over, og parlamentet har i næsten et år blokeret for, at planen kunne blive vedtaget af EUs økonomi- og finansministre. Især den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet har krævet parlamentarisk kontrol med, hvad der vedtages af nye love på det finansielle område. Men efter en række indrømmelser fra EU-Kommissionens side ser det ud til, at Europa-parlamentet er stillet tilfreds. Som en indrømmelse får parlamentet får en tre måneders periode til at se på forslag på området. Uden dog at have nogen magt til at ændre dem.

Lamfalussy-planen er en af hovedhjørne-stenene i EUs ambitiøse forsøg på inden 2010 at gøre den europæiske økonomi lige så konkurrencedygtig som den amerikanske. Dette mål og midler til at sikre det blev stillet op på et EU-topmøde i Lissabon i marts 2000, men siden er det gået trægt. Der er f.eks ikke udsigt til, at EU-landene kan blive enige om fuld liberalisering af deres energimarkeder på grund af fransk modstand.

Hvis Lamfalussy-planen nu kan føres ud i livet, kan det blive et positivt signal forud for EUs næste økonomiske topmøde i marts i Barcelona, hvor det spanske EU-formandskab vil forsøge at få de andre EU-lande til at leve op til de mål, der blev sat i Lissabon for snart to år siden.