Nyt fra bestyrelserne

16.-20. oktober 2006. Uge 42