Nyt fra bestyrelserne

Business Karriere giver hver uge overblikket over nyt fra danske virsomheders bestyrelser. Vi følger, hvem der vælges ind i bestyrelserne i de mest betydningsfulde virksomheder, og hvem der træder ud.

Læs mere
Fold sammen
Lundbeck Pharma A/S

Erik Sprunk-Jansen, Lars Bang, Jarl Håkan Kotka og Jens Gaardbo er udtrådt af bestyrelsen for Lundbeck Pharma A/S til fordel for Ole Chrintz, Erik Allikmets og Marianne Vinther.Scanbox Entertainment Production Aps

Scanbox Entertainment Denmark A/S har stiftet Scanbox Entertainment Production Aps med en ledelse bestående af Karl-Aage Møller Jensen, Carsten Dahl Kristensen, Jørgen Kristiansen og Mads Peter Ole Olsen.Dansk Lægemiddelforsyning A/S

Petur Gudmundarson og Karl Wernersson er udtrådt af bestyrelsen for Dansk Lægemiddelforsyning A/S til fordel for Björn Adalsteinsson, Hans Henrik Raith og Kristjan Sverrisson.L.M. Ericsson A/S

Christian Buhl og Johan Henrik Thaulov Schlüter er udtrådt af bestyrelsen og Ib Byder af direktionen for L.M. Ericsson A/S. Efterfølgende er Jan Peter Olson indtrådt i bestyrelsen og Tom Lundberg i direktionen.Trip Trap Woodcare A/S

Trip Trap Denmark A/S og Timberman Denmark A/S har stiftet Trip Trap Woodcare A/S med en ledelse bestående af Erik Torrild, Peter Leschly, Per Ib Agger-Nielsen og Bruno Sidsner.Sportsworld Equipment Aps

Hans Birch Mogensen, Uffe Jensen, Bjarne Larsen, Axel Nørskov Laursen og Tommy Christian Olesen er indtrådt i bestyrelsen for Sportsworld Equipment Aps, hvorefter de tre sidstnævnte er udtrådt igen og Anders Hust er indtrådt.F.L. Smidth A/S

Jens Severin Stephensen er udtrådt af bestyrelsen for F.L. Smidth A/S.Nordea Danmark Fonden

Preben Kendal Nielsen er udtrådt af direktionen for Nordea Danmark Fonden til fordel for Jørgen Høeg Pedersen, der til gengæld er udtrådt af selskabets bestyrelse. Det betyder, at Mogens Christian Hugo Jørgensen er tiltrådt som bestyrelsesformand og Peter Schütze er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem.Miljøteam A/S

Allan Larsen og Palle Flackeberg er udtrådt af bestyrelsen for Miljøteam A/S, hvorefter Jytte Bengtsen og Preben Meineche er indtrådt.Diatel A/S

Jakob Dornonville de la Cour og Jon Balsby er udtrådt af ledelsen for Diatel A/S, hvorefter Annemette Arndal-Lauritzen og Claus Jakobsen er indtrådt.A-Huset Holding A/S

Casper Moltke-Leth har stiftet A-Huset Holding A/S med en ledelse, der foruden ham selv består af Anders Moesgaard, Jan Tøpholm og Anders Steen Westermann.E.O. Jönsson A/S

Bent Oscar Jönsson, Preben Leif Nielsen og Carsten Rosenvinge er udtrådt af bestyrelsen for E.O. Jönsson A/S, hvorefter Svend Erik Kriby er tiltrådt som ny næstformand og Per Engsø Larsen, Dan Sparvath Auerbach og Torben Jønsson er nyindtrådt.Erhvervsinvest Management A/S

Anders Christen Obel er indtrådt i bestyrelsen for Erhvervsinvest Management A/S.Super Pubben A/S

Cathrine Sinding Nielsen er udtrådt af direktionen for Super Pubben A/S til fordel for Leif Bjørn. Derudover er Jørgen Glistrup tiltrådt som ny bestyrelsesfomand i stedet for Anders Hørsholt, der dog forbliver i bestyrelsen.Fonden Musicon Valley

Leif Skov er i bestyrelsen for Fonden Musicon Valley blevet udskiftet med Kim Ove Olsen og Henrik Anders Nielsen.Vir A/S

Steen Ernland er udtrådt af bestyrelsen for Vir A/S til fordel for Niels Jesper Jespersen Jensen.Overgaard Gods A/S

Peter Kristian Andersen har stiftet Overgaard Gods A/S, der har fået en ledelse bestående af Anker Brask Thomsen, stifteren, Stig Axel Andersson og Birte Brask Thomsen.Sonion A/S

Christian Frederik Tillisch er udtrådt af bestyrelsen for Sonion A/S.Novi Innovation A/S

Jørgen Østergaard er udtrådt af bestyrelsen for Novi Innovation A/S.Videnfabrikken Aps

Jørn Løjstrup Hansen er udtrådt af bestyrelsen for Videnfabrikken ApS til fordel for advokaten Martin von Haller Baggesen Grønbæk.

Data er leveret af BiQ