Nyt fordelsprogram

Læs mere
Fold sammen
- Tilbudet henvender sig til enkeltmandsvirksomheder, der anvender almindelige erhvervsprodukter og har lån og kreditter til erhverv

på op til 300.000 kr. Vi har set på, hvordan vores erfaringer fra vores fordelsprogram for privatkunder kan bruges til

at give mere attraktive vilkår for enkeltmandsvirksomhederne, siger bankdirektør Jørn Kr. Jensen, Nordea.

Ølsalget

steg i oktober

Ølsalget i oktober steg knap 1 pct. i forhold til samme måned året før, mens der i forhold

til september er tale om en stigning på over 12 pct., når salget opgøres ud fra de betalte ølafgifter for

måneden. Told & Skats opgørelse over ølafgifterne i november - der stammer fra salget i oktober - viser således,

at statens indtægter fra ølsalget var 116,5 mio. kr., mens de i samme måned året før var på

115,5 mio. kr.


Langt størstedelen af afgifterne betales for salg af øl i skatteklasse 1 (almindelig pilsnerøl),

som er steget 1 pct. på årsbasis og knap 11 pct. på månedsbasis. Afgifterne fra øl i skatteklasse 1

udgør ca. 100 mio. kr. i november 2001 mod 99 mio. kr. et år tilbage.


I alt blev der i skatteklasse 1-4 solgt lidt

over 41 mio. liter øl mod knap 41 mio. liter året før. RB-BørsenSophus-møde uden resultat

Der

har tirsdag været møde mellem ISS og Sophus Berendsen, oplyser kommunikationschef i Sophus Berendsen, Tomas Jørgensen,

til RB-Børsen.


Deltagere i mødet var fra Sophus Berendsen bestyrelsesformand Jan Frøshaug og administrerende

direktør Henrik Brandt og fra ISS koncernchef Eric Rylberg og bestyrelsesformand Arne Madsen.


Mødet er foregået

i en god tone, understreger kommunikationschefen.


- På mødet uddybede ISS sine planer, og Sophus Berendsen forstår

dem nu bedre. Sophus Berendsen fortsætter på den baggrund analysen af ISS'' invitation til fusion og andre muligheder,

siger han.


Der er aftalt et nyt møde. Men hvornår og hvor ønsker kommunikationschefen dog ikke at oplyse.

ISS inviterede 28. januar Sophus Berendsen til fusion og oplyste samtidig at ISS ejede 9,59 pct. af Sophus Berendsen, samt at de to

selskabers ledelse havde holdt et kort møde. I løbet af dagen købte ISS yderligere op og oplyste serne, at selskabet

ejede 10,31 pct. af Sophus Berendsens aktier og stemmer.


Baggrunden for invitationen er et ønske om at forene de to virksomheders aktiviteter

inden for service- og produktprogrammer og derved skabe et stærkere Facility Services koncept, fremgik det af meddelelsen.


Der

er allerede en samarbejdsrelation mellem de to selskaber, da Berendsen i dag optræder som leverandør til ISS og ISS''

kunder.


ISS'' tilstedeværelse i 36 lande vil muliggøre en international ekspansion af udvalgte Berendsen-aktiviteter,

især inden for de højmarginale og mindst kapitalkrævende dele af aktiviteterne. RB-Børsen

Østjysk

Bank øger overskud

Østjysk Bank fik i 2001 et nettooverskud på 19,5 mio. kr. sammenlignet med et overskud på

16,7 mio. kr. i 2000. Resultatet før skat blev 28,3 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. året før, oplyste banken tirsdag.

For 2002 venter banken et overskud før skat på 22-24 mio. kr.


Af bankens regnskab fremgår desuden følgende

2001-tal: Netto rente- og gebyrindtægter: 88,3 mio. kr. (2000: 78,9 mio. kr.), Kursregulering: +2,5 mio. kr. (2000: +1,9 mio.

kr.), Tab og hensættelser: 14,9 mio. kr. (2000: 9,9 mio. kr.), Indlån: 892 mio. kr. (2000: 768 mio. kr.), Udlån:

973 mio. kr. (2000: 778 mio. kr.), Balance: 1511 mio. kr. (2000: 1109 mio. kr.), Solvens: 13,2 pct. (2000: 12,5 pct.). Der foreslås

udbetalt udbytte på 6 kr. (2000: 6 kr.). RB-BørsenMorsø Banks resultat som førMorsø

Bank fik i 2001 et nettooverskud på 16,10 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 16,15 mio. kr. i 2000. Bankens basisindtjening

andrager 26,3 mio. kr. mod sidste års 28,6 mio. kr. Resultatet af den ordinære bankdrift karakteriseres af banken som

meget tilfredsstillende og hensættelserne er på niveau med sidste år, noteres det.


For 2002 venter banken en

fortsat stabil udvikling i den ordinære bankdrift og tab og hensættelser på niveau med 2001. Der foreslås

udbetalt udbytte på 14 kr. (2000: 14 kr.). RB-Børsen