Nyt blod til PFA

Et helt kuld nye chefer og en gennemgribende ny struktur skal modernisere PFA og løse koncernens problemer. Men det bliver en proces, der strækker sig over flere år, vurderer direktionen.

Læs mere
Fold sammen
Alene stillingsopslaget, der kommer i avisen på søndag, fortæller en del om PFA.

Der er et billede af en robåd, en otter med styrmand. Styrmanden er der, men flere af roerne mangler, og overskriften signalerer noget i retning af »det lange seje træk«.

Nedenfor følger så den lange liste af ledende medarbejdere og specialister, som er nødvendige for, at PFA kan gennemgå det hamskifte, der skal bringe pensionskoncernen frem i førerfeltet igen.

Økonomichef. Skattechef. Økonomer og forsikringsspecialister. Folk med forstand på risikostyring af formuen. Ledere til forretningsudvikling og kommunikation. En IT-chef. En »compliance-ansvarlig«, dvs. en person der sikrer, at alt foregår ordentligt og efter reglerne, både de interne og lovmæssige. Specialister inden for videndeling mellem medarbejdere og kompetenceudvikling.

Et sejt træk

»Overskriften signalerer, at det er et langt sejt træk, og vi mangler nogle folk i båden. Det er en meget stor virksomhed, vi er ved at skifte kurs på. Og nogle af de kompetencer, vi gerne vil have, dem har vi ikke i huset, fordi det er nogle andre ting, man har vægtet,« lyder den diplomatiske forklaring fra adm. direktør Henrik Heideby. Han overtog den 1. august posten efter André Lublin og er siden blevet konfronteret med nogle enorme problemer i koncernen.

Det mest iøjnefaldende var, at PFA viste sig at være under stor økonomisk belastning. Store kursfald på aktier i løbet af 2001 og ikke mindst i dagene efter 11. september åd alle de økonomiske reserver op. Så efter godt en måned i den nye stol måtte Henrik Heideby gå til Finanstilsynet ned hatten i hånden. Det problem er nu løst med massive udsalg af værdipapirer og en befriende låne-kapitalindsprøjtning fra Nykredit og Jyske Bank.

Kursskifte

Så kommer den langt mere slidsomme opgave at få vendt fokus for PFA. Man får ikke Henrik Heideby og heller ikke hans nye med-direktør, Niels Søbjerg Nielsen, til at kritisere den måde, PFA har været drevet på før. Men det er åbenbart, at de finder det nødvendigt at foretage et markant kursskifte. I første omgang sprænger man en stor del af strukturen i koncernen i stykker, nemlig den del der har taget sig af de kundevendte aktiviteter, og bygger den op igen.

»Indtil nu har der været fire salgsdivisioner, som ud over salg også har håndteret kundeservice og administration af policerne. De samme har været udfarende og har haft ansvar for kundeservice og administration, det vi nu kalder produktionen. Sådan har man gjort det, og det har været okay i en lang årrække. Men i takt med at produkterne er blevet mere og mere komplicerede, er der også blevet stillet større og større krav til hele produktionssiden. Og man har ikke haft lejlighed til at opbygge den fornødne kompetence. Det er en af årsagerne til, at vi oplever de udfordringer, vi har med vores produktionstider i dag,« forklarer Niels Søbjerg Nielsen, som den 1. juni indtræder i den øverste direktion i PFA og forlader sin direktørpost i Deloitte Consulting.

Ny IT platform

Det, Søbjerg Nielsen kalder udfordringer, er, hvad kunderne har oplevet som store problemer med ventetider. PFA har været så fokuseret på salg, dvs. at få nye kontrakter i hus, at man ikke har haft de nødvendige ressourcer nok til at pleje de mange kunder.

Derfor skal omkring halvdelen af PFAs medarbejdere nu struktureres anderledes. De skal vende fokus væk fra salg og over mod servicering af de nuværende kunder.

Fra nu af vil folk enten være dedikeret til at pleje de eksisterende kunder - eller tage sig af produktionen, dvs. strikke policerne rigtigt sammen, ændre på dem, når virksomhedskunderne gerne vil have det etc.

Den nye organisation bliver også strikket sådan sammen, at den nemt kan glide over på den nye IT-platform, som PFA også er på vej til at skulle investere i - med et trecifret millionbeløb. Hele PFAs administrative apparat kører på en EDB-platform fra 1982 - altså et system der er næsten 20 år gammelt.

»Det er et spørgsmål om timing. Og PFA skulle have investeret i ny teknologi for nogle år siden. Verden er blevet meget mere kompleks siden da, ikke mindst fordi PFA er kendt for i mange år at have haft det bredeste udbud af ordninger og valgmuligheder. Den teknologiske platform har gennem årene haft sværere og sværere ved at følge med og håndtere de udfordringer,« siger Niels Søbjerg Nielsen.

Men den nye platform vil være på plads inden for de næste tre-fem år. I første omgang handler det om at få svinget hele organisationen rundt til at være mere fokuseret på at pleje de eksisterende kunder. Og så indarbejde de moderne virksomhedsbegreber.