Nykredit: Intet nyt fra Frankfurt

Renten blev som ventet fastholdt efter ECB's rentemøde, og pressemødet efter meddelelsen indeholdt heller ikke nyt.

Foto: RALPH ORLOWSKI

Det er vurderingen af Nykredits økonom Ulrik Bie.

»Økonomien udvikler sig stort set, som ECB forventer, med et skrøbeligt opsving undervejs og en overvægt af negative risici. Inflationsbilledet er fortsat balanceret, hvilket er nøglen til, at der ikke er nyt i vente. Det forstærkes af, at Draghi giver konjunkturerne, øget kreditrisiko og balancesanering skylden for den svage udlånsaktivitet i euroområdet,« skriver han.

Han fremhæver, at alle de punkter ligger uden for ECB's umiddelbare rækkevidde og ikke kan løses med nye likviditetstildelinger her og nu.

På den fremtidige renteudvikling var der heller ikke nyt. ECB chefen gentog meldingerne fra juni om, at de pengepolitiske renter vil forblive på det nuværende eller et lavere niveau i længere tid. Han understregede dertil - også igen - at ECB vil fastholde rigelig likviditet så længe, det er nødvendigt, hvilket også blev understreget af Draghis udtalelse om, at stigningerne i pengemarkedsrenterne er uønskede.

Nykredit vil dog ændre sin renteprognose en smule.

»De lidt bedre udsigter for den økonomiske aktivitet i euroområdet og de øvrige vestlige økonomier betyder, at der er mindre sandsynlighed for yderligere håndgribelige pengepolitiske tiltag fra ECB i form af rentenedsættelser og/eller ultralange likviditetstildelinger,« konstaterer Ulrik Bie.

Nykredit har i sine prognoser for den korte ende af rentekurven lagt til grund, at ECB vil sikre rigelig overskudslikviditet, men det er vi knap så sikre på nu. Nykredit har derfor foretaget en lille justering af renteprognosen, så de 2-årige tyske statsrenter ikke længere bunder i 0 pct i efteråret. Nu hedder den ventede rentebund 0,05 pct.