Nyfødtes hørelse tjekkes

Læs mere
Fold sammen
I samarbejde med amerikanske forskere har Interacoustics A/S i Assens udviklet et håndholdt instrument, som jordemødre og læger kan bruge til at måle, om børns hørelse er normal. Der fødes årligt cirka 65.000 børn i Danmark, hvoraf cirka 100 har et medfødt høretab på begge ører og cirka 150 på det ene øre.

Det nye instrumentet, OtoRead, fra Interacoustics er baseret på OAE-teknikken (Otoacoustic Emission), der kan anvendes ved nyfødte børn. Inden denne teknik blev lanceret, blev høretab hos de fleste børn først erkendt omkring 1-2 års alderen. Den nye teknik betyder, at sprog- og taleudvikling kan iværksættes tidligere for børn med høretab. I år er det i Danmark besluttet at indføre et hørescreening program af nyfødte. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det finder sted på fødestederne, men da instrumentet er nemt at medbringe, kan målingen foregå hvor som helst, f.eks. i hjemmet hos mor og barn. En blød øreprop fra OtoRead føres ind i barnets ydre ørekanal. Så sendes lyd ind i øret, hvor de ydre hårceller i øresneglen sættes i bevægelse. Bevægelserne frembringer en lyd, der opfanges af OtoRead.

- Hvis barnet har en normalt fungerende øresnegl, sender den en lyd tilbage, der måles af OtoRead. Hvis hørelsen ikke er normal, sendes barnet videre til nærmere undersøgelse, fortæller marketingchef Rie Søbye, Interacoustics.

Virksomheden har 140 ansatte, som udvikler, producerer og sælger elektroakustiske instrumenter til måling af hørelsen. Som noget nyt er den begyndt at trække på ekstern designbistand efter at have haft en husdesigner. Det har været meget positivt. Vi får mere input, forklarer Rie Søbye. Designfirmaet Design/Nord, Århus, har designet OtoRead.

Udviklingen af instrumentet begyndte i slutningen af 2001 og var tilendebragt i april 2003. Straks efter begyndte salget, og produktet har været en salgssucces, oplyser Rie Søbye, som ikke ønsker at uddybe sucessen. Hun erkender, at der er tilsvarende produkter fra andre virksomheder i markedet. Økonomisk kører det fint for Interacoustics, der i perioden 2000-2003 havde et samlet overskud efter skat på 53 mio. kr. I såvel 2002 som 2003 lå omsætningen på 126 mio. kr. i firmaet, der ejes af William Demant Holding, København. Interacoustics har en eksportandel på omkring 95 pct. og sælger sine produkter i mere end 100 lande. Virksomheden er indstillet til Design- og Innovationsprisen af Design/Nord.