Nye trafikrekorder for bro og færger

Med fremgang for Øresundsbroen og Scandlines' udlandsruter er der kommet bedre gang i Øresundsintegration, lige som de forbedrede konjunkturer afspejles i trafiktallene.

Både økonomi og trafik er gået op i gear i løbet af foråret 2004. Såvel rederiet Scandlines som Øresundbroen melder om nye rekorder for trafikmængden i første halvår 2004.

Den positive udvikling fortsætter endda. Fra Scandlines meldes der om en fremgang i juli på 5-10 procent, og med 547.000 biler blev juli 2004 alle tiders travleste trafikmåned på Øresundsbroen. Dermed blev den fire år gamle rekord, der blev opnået lige efter åbningen af broen, langt om længe slettet.

Fremgangen for trafikken på Øresundsbroen i første halvår 2004 er kommet i en periode, hvor Scandlines har kunnet notere en fremgang på 70.000 biler på overfarter mellem Helsingør og Helsingborg. Dermed er trafikmængden tæt på niveauet fra før broens åbning.

På Øresundsbroen er der fremgang for alle typer køretøjer. Med en samlet trafikmængde på 2.492.032 køretøjer ligger trafikmængden for 1. halvår 2004 15,9 procent over 2003.

»Der er ingen tvivl om, at vi ser en stigende shoppingturisme. Danskerne tager i stigende omfang til Sverige efter dagligvarer, og samtidig er der svenskere, som kommer nordfra og tager ned til vores shoppingcentre i Puttgarden. Det giver trafik på både Øresund og Østersøen,« siger informationschef Gert Jakobsen fra Scandlines.

Når man ser på julitrafikken, er det dårlige danske sommervejr og en deraf følgende ferieflugt sydpå en af de afgørende forklaringer. Ser man på halvårstallene, er fremgangen dog også massiv, når man ser på lastbiltrafikken.

»Lastbiltrafikken er meget konjunkturafhængig, så der er næppe tvivl om, at det også er et udtryk for, hvordan det generelt går med økonomien,« siger Gert Jakobsen.

Fra Øresundsbro Konsortiet er der tilfredshed med, at erhvervslivet har styrket markedsføringen på tværs af Øresund. Til gengæld efyterlyser man flere politiske initiativer:

»Det er meget positivt, at aktørerne på begge sider af sundet nu begynder at agere. Det danske turisterhverv gennemfører en god kampagne i Sydsverige i år, mange arrangører i begge lande annoncerer på den anden side, og selv detailhandelen i Malmö og København er så småt begyndt at henvende sig direkte til indbyggerne i nabolandet. Siden skatteaftalen sidste år er der derimod ikke sket meget i det strukturelle og politiske arbejde for at forenkle livet for borgerne i Øresundsregionen,« siger markedsdirektør Jacob Vestergaard.