Nye skatteregler for Øresunds-pendlere

Efter lang tids uvished har Riksdagen besluttet, at pendlere med bopæl i Danmark og job i Sverige fra næste år kan vælge, hvordan de vil beskattes i Sverige.

Læs mere
Fold sammen
Fra 1. januar 2005 kan pendlere, som er bosat i Danmark og arbejder i Sverige, selv vælge, hvordan de ønsker at blive beskattet: Enten efter den gældende 25 procent-skat (SINK) eller efter almindelige svenske skattesatser. Den største forskel mellem de to beskatningsformer er skattesatserne og adgangen til fradrag.

Med SINK-reglerne beskattes indkomsten med en endelig bruttoskat på 25 procent af lønindkomsten uden nogen mulighed for fradrag. Hvis man derimod vælger beskatning efter de almindelige svenske skattesatser, hvor marginalskattesatsen ved indkomster over 441.300 svenske kroner er 56,51 procent, er det muligt at få fradrag for udgifter i forbindelse med f.eks. befordring til og fra arbejdet, kontingent til svensk fagforening med videre. Hvis 90 procent af lønindkomsten er oppebåret fra Sverige, gives desuden visse personlige fradrag til f.eks. danske sociale afgifter (AM-bidrag), visse underholdsbidrag og private pensionsopsparinger.

Der kan desuden opnåes personfradrag, og fradrag til kontingent til dansk fagforening og A-kasse. Der gives dog ikke fradrag for renteudgifter, med mindre renteudgiften anses for at være en udgift i forbindelse med indkomstens erhvervelse.

»For dem med de lave lønninger kan det faktisk betale sig at vælge almindelig skat i Sverige, fordi med fradragene kan den samlede skat blive mindre end 25 procent i alt. Det er jo positivt, at det ikke kun blive de højst lønnede der får fordelene. De har til gengæld så den fordel at de kan vælge de 25 procent og så tage den fordel det er,« siger tax-manager Per Ørtoft Jensen fra revisionsfirmaet KPMG.

Den samlede skattebetaling til Sverige og Danmark vil fortsat være afhængig af, hvilken lempelsesmetode Danmark skal anvende i det konkrete tilfælde, og afhænger af i hvilket land pendleren er socialt sikret. Ved dansk socialsikring lemper man ved at lægge dansk skat ovenpå. Ved svensk socialsikring lemper man ved at lade pendlerne slippe med de 25 pct. eller de almindelige svenske skattesatser. Den nye lovgivning får ikke betydning for personer med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark.