Nye rammer for offentlige indkøb

Nye typer indkøbsaftaler og en udbygget konsulentservice er nogle af de overvejelser, som bestyrelse og direktion i SKI går

rundt med. Overvejelserne skal munde ud i en helt ny strategi for virksomheden. Det overordnede mål er, at opnå større

besparelser på de offentlige indkøb.


-Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan optimere de offentlige indkøb. Endnu

har vi ikke lagt os fast på noget, men arbejdet med at lægge en ny strategi for SKI er startet, siger Holger Lavesen.

Rammekontrakter

SKI

blev etableret i 1994 og har siden starten arbejdet med at forhandle rammekontrakter for indkøb af en række produkter

på plads. Fokus har været på de varegrupper, som efterspørges af de fleste offentlige institutioner. Telefoni,

kontorartikler og computere er eksempler på produkter, som SKI har rammekontrakter for. Filosofien er, at man ved at samle mange institutioners

indkøb opnår en større indkøbsvolumen, og dermed kan man forhandle sig frem til bedre priser.


Ifølge

EU''s regler skal statslige indkøb for end ca. 1 million kroner eller mere udbydes i licitation i hele EU. For de kommunale

indkøb er grænsen 1,6 millioner kroner.


SKI''s rammekontrakter er udformet i overensstemmelse med disse regler, således

at et indkøb gennem SKI automatisk har været i licitation.


For at kunne benytte sig af rammekontrakterne skal den

enkelte offentlige institution tilmelde sig som abonnent hos SKI. Som abonnent får institutionen udleveret de ønskede

kontrakter, og kan købe ind på de givne vilkår.


- Det står selvfølgelig institutionen frit for

at købe ind et andet sted, hvis man kan opnå bedre betingelser end rammekontraktens. Men generelt bør SKI, grundet

den store indkøbsvolumen, kunne forhandle de bedste vilkår på plads. Derfor bør indkøbene med fordel

kunne foretages herigennem, siger Holger Lavesen.

Nye tiltagFriheden for de tilmeldte institutioner er én af de ting,

som man overvejer at ændre på, i forbindelse med den nye strategi for SKI. Hvis institutionerne på forhånd

vil binde sig til, at aftage et bestemt kvantum, vil det give SKI en bedre forhandlingsposition overfor leverandørerne.


-

Hvis vi kan garantere leverandørerne en minimumsleverance, vil de kunne give os nogle bedre vilkår. På den måde

vil det være en fordel, hvis institutionerne forlods garanterer et vist aftag, fortæller Holger Lavesen.


En anden

overvejelse går på, at styrke og udvide SKI''s konsulenttjeneste. Hvor rammeaftalerne som nævnt gælder for

de generelle varer, som mange institutioner efterspørger, vil konsulenter fra SKI kunne hjælpe med mere individuelle

og specifikke indkøb. Konsulenttjenesten skal måske også tilbyde de offentlige institutioner hjælp med at

opbygge egne indkøbsafdelinger.

Ingen konkrete målDer findes ikke et præcist tal for størrelsen af

de samlede offentlige indkøb, men de skønnes at udgøre over 100 milliarder kroner årligt.


I dag køber

de offentlige institutioner ind for godt fire milliarder kroner om året via SKI. Det tal ønsker Holger Lavesen at få

i vejret, men han har ikke sat et konkret mål for omsætningen i fremtiden.


- Vi skal først have en ny administrerende

direktør på plads. Når det er sket kan vi endeligt f