Nye muligheder for konvertering

Visse af boligfolkets lån kan igen lægges om med gevinst, fordi kursen på afdragsfri 5 procents obligationer er steget.

De seneste dages rentefald har åbnet en ny, spændende mulighed for at omlægge boliglån.

Det er tusindvis af boligejere med 6 procents obligationslån, som nu med fordel kan hoppe ned i en 5 procents afdragsfri obligation - og tjene stort på det. Ikke kun fordi ydelsen falder på dramatisk vis. Lånet bliver også billigere at betale tilbage på det lange sigt.

Muligheden er opstået, efter kurserne de seneste dage er steget pænt på afdragsfrie 5 procents obligationer, som nu er oppe på kurser omkring 96,50.

»Med et afdragsfrit 5 procentslån sparer man tæt ved 17.000 kroner på ydelsen efter skat om året i de første ti år. Samtidig kommer man samlet set til at betale mindre på sit lån over hele lånets løbetid, fordi det er nemmere at slippe ud af en fast gæld om ti år, hvor lønninger og priser er steget, end nu,« siger økonom i Realkredit Danmark, Jacob R. Nielsen.

Kan skære restgælden ned
Ydelsen på et 6 procents lån til én million kroner er for tiden på 57.600 kr. om året, svarende til 4.800 kr. om måneden. Der er taget udgangspunkt i et lån, der har en restløbetid på 27 år.

Byttes dette lån ud med et afdragsfrit lån baseret på 5 pct. obligationer med samme løbetid opnås følgende fordele:

Ydelsen falder til 39.900 kr. om året. Det svarer til en besparelse på 17.400 kr., eller 1.450 kr. om måneden.

Stiger renten kraftigt - sådan som en del venter - vil man med et afdragsfrit lån kunne konvertere op og klippe store summer af restgælden. Kursen på den afdragsfrie obligation vil tilmed falde mere end på den traditionelle 6 pct. obligation. Så man får større mulighed for at få en stor gevinst med 5 procentslånet.

Samlet set vil nutidsværdien af alle de penge, man kommer til at betale på det nye lån, være mindre end på det gamle. Afdragsfrie lån er med andre ord billigere på lang sigt lige nu.

Man får større økonomisk råderum, eksempelvis til at spare op på skattebegunstigede ratepensioner. Eller til større forbrug eller nedsat arbejdstid.

Løbetiden på det nye lån er uændret 27 år, og renten er fast i hele lånets levetid.

Ulemperne er til gengæld:

Efter de ti år uden afdrag vil ydelsen på lånet stige.

Man lægger ud med at have et lidt højere restgæld på det nye lån.

Der er for tiden også mulighed for at omlægge 30-årige 6 procentslån til 4 procents 20-årige lån.

»Men det sender ydelsen betydeligt i vejret, fordi man skal betale lånet tilbage med ti års mindre løbetid. Så det er næppe interessant for ret mange, men kan måske være en overvejelse værd, hvis man gerne vil spare meget op i sin bolig her og nu,« siger Jacob R. Nielsen.