Nye momsregler på vej

Som en del af regeringens konkurrenceevnepakke, vil omsætningsgrænsen for, hvornår en virksomhed går fra at

afregne moms kvartalsvis til månedsvis, blive hævet fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Målet er, at ændringen

træder i kraft 1. juli med forbehold, for forslaget først skal vedtages i Folketinget, oplyser Skatteministeriet. Det

vil sige, at virksomheder med en omsætning på mellem 10 og 15 mio. kr. vil skulle afregne momsen kvartalsvis fra og med

3. kvartal i år. vlsBlomster ved EU-udbud

Stater, amter og kommuner må fremover kun henvise til europæiske miljømærkeordninger,

som "blomsten", ved offentlige indkøb og udbud. Det er resultatet efter, at Europaparlamentet har haft EU-kommissionens forslag

til nyt direktiv om offentlige udbudsregler til behandling.Uændret antal konkurserBilledet af dansk økonomi

er fortsat nogenlunde stabilt. Antallet af konkurser var i januar stort set uændret i forhold til måneden før,

mens antallet af tvangsauktioner faldt en smule. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Heri kan man læse,

at der i januar var 197 konkurser, mens der var 198 i december. Vender man blikket tre måneder tilbage, ser billedet dog lidt

anderledes ud. Målt som et tre måneders glidende gennemsnit steg antallet af konkurser med 13 pct. fra august-oktober

til november-januar. I forhold til samme periode året før, var der tale om en stigning på 35 pct.Rent geografisk

var der i Jylland tale om et voksende antal konkurser. -fmjSkøn op for olieproduktionDet internationale energiagentur,

IEA, har hævet sit skøn for olieproduktionen i ikke-OPEC-landene i 2002 til 940.000 tønder pr. dag. Det er 130.000

mere pr. dag, end agenturet skønnede i sidste måned. Det skriver Bloomberg News og citerer månedsrapporten fra

IEA for februar. Skønnet for den globale efterspørgsel nedjusteres samtidig med 200.000 tønder pr. dag til 76,4

mio. tønder sammenlignet med rapporten i januar. I januar var den samlede produktion på 76,3 mio. tønder pr.

dag. RB-BørsenFlere i kommunal aktiveringAntallet af fuldtidspersoner i den kommunale aktivering er steget med

7 pct. i tredje kvartal 2001 sammenlignet med 3. kvartal 2000. Det svarer til i alt 32.934 personer. Det skyldes især en stigning

i særligt aktiverede forløb og cirka en fordobling af personer i integrationsuddannelse. Det viser en opgørelse

fra Danmarks Statistik. RB-BørsenEjerlejligheder steg mestPriserne på enfamiliehuse steg med 5,0 pct., ejerlejligheder

steg 13,5 pct., sommerhuse steg med 6,7 pct., grunde under 2000 kvm. steg med 3,0 pct. og landbrugsejendomme streg med 10,3 pct. fra

tredje kvartal 2000 til tredje kvartal 2001. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Tysk industriproduktion

op

Industriproduktionen i Europas stærkeste økonomi, den tyske, steg i december mere end ventet. Analytikerne havde ventet

en stigning på 0,2 pct., men den blev på 1,9 pct. på månedsbasis. Det var mere end selv den mest optimistiske

analytiker havde ventet, da estimaterne lå i intervallet fra et fald på 1,5 pct. til en stigning på 1,0 pct. RB-Børsen

ErhvervsBladet

retter

Af artiklen "Barsel giver bøvl og ekstra omkostninger" i fredagens avis, fremgik det fejlagtigt at Finansforbundet

skulle have opfordret Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til at fritage virksomheder fra at betale fuld løn under hele den ny

barselsording. Finansforbundet har imidlertid intet ønske om, at virksomhederne skal fritages for at betale fuld løn

under hele barsel. Det har derimod Finansforbundet Arbejdsgivere, og det er dem, der har henvendt sig til arbejdsmarkedsudvalget. ErhvervsBladet

beklager fejlen. vls