Nye krav til AMU

Leder. De nye midler til efteruddannelse skal bruges effektivt.

.

De nye overenskomster har skabt basis for øget opkvalificering af faglærte og timelønnede medarbejdere i et hidtil uset omfang.

Arbejdsgiverne vil fremover bidrage til en fond, der skal finansiere uddannelserne, og medarbejderne har fået ret til en uges uddannelse om året. På nogle overenskomstområder endda to uger.

Men hvordan får man så mest uddannelse for pengene. Det skal fonden nu finde ud af.

Som det er beskrevet i ErhvervsBladet i de senere dage, er fokus især rettet mod Arbejdsmarkeds-uddannelserne - det såkaldte AMU-system.

Systemet er i forvejen flittigt brugt af virksomhederne - ikke mindst i form af virksomhedsrettede fagkurser.

Men især mindre virksomheder har svært ved at benytte sig af disse tilbud, fordi der er en nedre grænse for, hvor mange, der kan deltage.

Udviklingen taler for, at AMU-kurserne samles hos færre udbydere, så der kan komme kritisk masse.

Den geografiske nærhed må selvfølgelig ikke gå tabt, men det er også vigtigt at få volumen og kvalitet i uddannelserne.

Samtidig bør bureaukratiet mindskes, så det bliver lettere for virksomhederne at få udbetalt den lønkompensation, der følger med fra det offentlige, når ansatte er på kursus.

Det er vigtigt at også de mindre virksomheder evner at bruge de nye uddannelses-muligheder. Ikke bare for medarbejdernes skyld, men også før virksomhedernes. Efteruddannelse er en måde at fastholde god arbejdskraft på, og det er der i høj grad brug for i disse tider. Steno