Nye kommuner giver bøvl med e-faktura

Besvær. Danske virksomheder, der handler med det offentlige, kan se frem til ekstra administrative opgaver i januar. I værste tilfælde kan virksomhederne risikere ikke at modtage betaling for deres ydelser.

Endnu en gang påføres leverandører til det offentlige administrative byrder med elektroniske fakturarer.

Den netop gennemførte kommunalreform betyder, at cirka hver ottende offentlige virksomhed og institution ændrer EAN-nummer. Nummeret har afgørende betydning for, om den elektroniske regning til det offentlige kommer frem, men mange kommuner er ikke klar til at udlevere det rigtige nummer til leverandørerne.

- Det er svært at få fat i de rigtige EAN-numre. Nogle kommuner har været velorganiserede og har sendt de nye numre inden årsskiftet, men i de fleste tilfælde har vi ikke hørt noget. Der findes ikke noget centralt register, hvor vi kan finde de nye numre. Så vi bliver nødt til at lede på hver enkelt kommunes hjemmeside, og det koster ressourcer, forklarer Solveig Bisgaard, der er direktør for Simi A/S og har ti medarbejdere under sig.

Svært at få pengeIfølge den information, virksomhederne har modtaget fra det offentlige, kender de personer, der afgiver ordrerne, de nye numre. Det kan man dog ikke være helt sikker på, lyder det fra Simi A/S.

- I dag var der ingen af dem, som afgav ordre, der kendte de nye numre, siger Solveig Bisgaard.

Hos Simi A/S, der producerer miljøvenlige rengøringsmidler, regner man med, at man i årets første måned vil bruge det, der svarer til en ansats arbejdskraft i en uge, for at få opdateret de nye EAN-numre.

EAN-numrene er en elektronisk adresse på en specifik offentlige kunde og nummeret skal skrives på alle regninger til det offentlige.

Men fra 1. januar 2007 bliver op mod 15 procent af alle EAN-numre ændret, fordi den institution, som nummeret tilhører, kommer til at høre under enten en ny region eller en ny kommune.

- I yderste konsekvens kan man frygte, at virksomhederne ikke får deres penge for de forretninger, der er foretaget med de gamle kommuner i 2006. Det er helt sikkert noget vi er opmærksomme på, og vi vil i den kommende tid følge det tæt, siger konsulent Sune K. Jensen fra Dansk Industri.

Det er ikke første gang, at danske smv'er oplever problemer med e-fakturaen. Ved lanceringen i 2005 kom flere virksomheder i klemme, da pengene kom for sent frem til virksomhederne og gav store administrative udfordringer.